Ook de VS ziet het ongebreideld gebruik van antibiotica in de veehouderij als een van de grondoorzaken van de oprukkende antibioticaresistentie. De Amerikaanse Food and Drug Administration stelt daarom nieuwe richtlijnen voor om het gebruik als groeibevorderaars uit te bannen en antibiotica alleen nog te gebruiken voor het behandelen van zieke dieren. Het volgen van de richtlijnen is vooralsnog vrijwillig.

De FDA vraagt in eerste instantie aan producenten om uit de productinformatie van antibiotica die ook belangrijk zijn in de humane gezondheid de aanwijzingen voor gebruik in de veehouderij te verwijderen. Als dat gebruik namelijk niet meer op het etiket staat, is het voortaan illegaal en kan de FDA ertegen optreden. De richtlijn raakt zo'n 25 dierengezondheidsbedrijven, waaronder Eli Lilly en Zoetis, die al hebben toegezegd aan de invoering mee te willen werken. Dat meldt Reuters.
Dit artikel afdrukken