Dat melden Wageningen University & Research (WUR) en het CBS bij de presentatie van hun jaarlijkse analyse van de Nederlandse landbouwexport.

In 2022 stegen vrijwel alle landbouwgoederen in prijs vanwege de doorberekening van hoge kosten voor grondstoffen, veevoer, kunstmest, aardgas, verpakking en transport. In 2023 stegen de prijzen ten opzichte van 2022 in de loop van het jaar steeds minder en voor sommige goederen zijn de prijzen zelfs gedaald. Het prijsniveau van de export lag wel boven dat van 2022.

De prijsstijging in 2023 was groter dan de gelijktijdige daling van het exportvolume in 2023, waardoor de landbouwexportwaarde licht groeide (met 1,6 procent). De precieze getallen bij de daling van de volumes zijn te vinden in het achterliggende rapport bij het persbericht. Daaruit blijkt dat uit- en invoer van voedingsmiddelen, dranken en tabak met 5-8% terugloopt.

De Nederlandse economie heeft in 2023 naar schatting 50,4 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen (4% meer dan in 2022), waarvan €45,7 miljard dankzij de export van Nederlandse makelij en €4,7 miljard dankzij de wederuitvoer van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn.

Met dat bedrag laat de landbouwexport de machinebouw, Nederlandse andere en groeiende grote geldmaker, een eind achter zich. Onlangs berekende het CBS de verdiensten van de machinebouw in vergelijking met andere sectoren.Exportwaarde groente en fruit stijgt fors
In de ranglijst van meest uitgevoerde landbouwproducten is de top drie ten opzichte van 2022 ongewijzigd gebleven met de export van zuivel en eieren op één, de sierteeltexport op twee en de vleesexport op drie. De exportwaarde van zuivel en eieren (€12 miljard) en van sierteelt (€11,5 miljard) bleef tussen 2022 en 2023 nagenoeg onveranderd. De vleesexport nam met 2% toe van €11 miljard tot €11,2 miljard. De export van groenten (met 12%), van fruit (met 11%) en van bereidingen van groente en fruit (met 14%) sterk in waarde gestegen.Forse daling waarde landbouwexport naar China
Duitsland bleef de belangrijkste afnemer van landbouwproducten uit Nederland. Een kleine kwart van de totale Nederlandse landbouwexport ging naar onze Oosterburen (€29,6 miljard in 2023). De groei van deze exportstroom (+1 procent) bleef in 2023 achter bij de groei van de export naar België (+5 procent) en Frankrijk (+6 procent).

Spanje is een markt in opkomst voor Nederlandse landbouwproducten. De export groeide met 12% in 2023. De groei zat in levende dieren, groente en fruit. Spanje is nu de zesde exportbestemming. De landbouwexport naar China nam in 2023 af met 20%. Dat heeft vooral te maken met een teruggelopen vraag naar Nederlands babymelkpoeder en Nederlands varkensvlees. China neemt die productie zelf over in eigen land.
Dit artikel afdrukken