Maandag kwam het permanente comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) bijeen om het jongste voorstel van de Europese Commissie te bespreken. In dit voorstel wilde de Europese Commissie de werkzame stof glyfosaat voor 12 tot 18 maanden toelaten. Per 1 juli loopt de toelating af. In de overgangsperiode zou het Europees chemicaliën agentschap de mogelijke kankerverwekkendheid van glyfosaat opnieuw onder de loep nemen.

Geen gekwalificeerde meerderheid
Binnen Scopaff bleken 3 grote (Italië, Frankijk en Duitsland) lidstaten en een aantal kleine (Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Luxemburg) zich van stemming te onthouden. Malta stemde als enige land tegen de toelating. In totaal stemden 20 van de 28 leden voor, waaronder Nederland. De vereiste gekwalificeerde meerderheid werd hierdoor niet gehaald; daarvoor moesten de voorstemmers 65% van de Europese bevolking vertegenwoordigen en ze kwamen nu maar tot 50%.

De Europese Commissie stapt nu naar het Comité van Beroep. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van alle lidstaten met dezelfde stemverhoudingen en komt in actie als de vaste besluitvormende comités, zoals Scopaff, er niet uit komen. Als ook het Comité van Beroep de verlenging van de toelating afwijst, moet de Europese Commissie zich daarbij neerleggen.

Verdeelde meningen over kankerverwekkendheid
In maart 2015 verklaarde het IARC glyfosaat 'mogelijk kankerverwekkend'; vervolgonderzoek door de EFSA kwam tot de conclusie dat glyfosaat 'veilig' is en een onderzoeksgroep van de WHO en FAO oordeelde in maart dit jaar dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

Teleurstelling
De Glyphosate Task Force (GTF), die vertegenwoordigers van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in zijn gelederen heeft, betreurt het gebrek aan besluitvaardigheid van de lidstaten. Volgens GTF zal een verbod vooral voor de Europese boeren hard treffen. "Woordvoerder Richard Garnett vindt het onbegrijpelijk dat de toelating in politiek vaarwater is gekomen, terwijl de daarvoor aangewezen wetenschappelijke instituten klip en klaar zijn", schrijft Boerderij. Ook Eurocommissaris Andriukaitis is van mening dat niet het politieke oordeel, maar de wetenschappelijke feiten de doorslag moeten geven.

Milieuorganisatie Greenpeace is nog niet tevreden. "De Europese Commissie moet luisteren naar het luide protest van het publiek, onafhankelijke wetenschappers en maatschappelijke organisaties. "Het glyfosaat-besluit moet worden afgesteld, niet uitgesteld", zegt Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw bij Greenpeace."

Dit artikel afdrukken