Eind 2012 maakte de EU bekend welke gezondheidsclaims terecht waren en welke niet. Ruim 250 claims werden erkend door de EFSA, maar meer dan 2000 werden afgewezen. Deze moesten binnen 6 maanden van de verpakkingen verdwijnen. Onderzoek door de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop laat zien veel fabrikanten hun verpakkingen inmiddels hebben aangepast, maar dat ze daarbij ook de grenzen van de regelgeving opzoeken. Ze gebruiken bijvoorbeeld omschrijvingen die niet letterlijk een gezondheidsclaim zijn maar wel daaraan doen denken, zoals 'voor een extra geheugensteuntje'. Dat meldt Vilt.

Test-Aankoop signaleert nog een ander probleem: "Een product dat in se niet echt gezond is, maar dat wel een stof bevat waaraan een toegelaten claim is gekoppeld, mag nog ongestoord uitpakken met deze claim. Denk bijvoorbeeld aan limonade die met vitamine C werd verrijkt". Om dit soort 'onzinnige situaties' tegen te gaan moeten er wettelijk geregelde voedselprofielen komen, vindt Test-Aankoop.
Dit artikel afdrukken