De NHS hoopt met deze gezonde steden zwaarwegende gezondheidsproblemen als obesitas en dementie aan te pakken en een voorbeeld te stellen voor andere steden. Bij de ontwikkeling buigen artsen, ontwerpers en technische experts zich over de vraag hoe ze een omgeving kunnen bouwen die uitnodigt tot een gezonde leefstijl.

Veilige omgeving en buurten
In de 10 geselecteerde regio’s komen meer dan 76.000 huizen te staan waarin ruim 170.000 mensen kunnen wonen. Simon Stevens van de NHS: “Er is een grote behoefte aan betaalbare huizen. Dit is een gouden mogelijkheid voor de NHS om gezondheid en zelfstandigheid te promoten. Over 10 jaar slaan we ons voor de kop als we nu de kans missen om een obesogene omgeving om te bouwen tot een omgeving die gezondheid en welzijn stimuleert.”

Hij vult aan: “We willen dat er plekken voor kinderen zijn om te spelen met hun vriendjes en dat ze veilig naar school kunnen lopen of fietsen, in plaats van dat ze hun vingers trainen met videospelletjes. We willen buurten en makkelijk aan te passen huizen die het eenvoudiger maken voor ouderen om zelfstandig thuis te kunnen wonen. En we willen nieuwe manieren van digitale gezondheidsdiensten die de fysieke infrastructuur en personeel delen met scholen en groepen binnen de gemeenschap.”

Design
Verschillende experts gaan zich er nu over buigen hoe ze dit het beste vorm kunnen geven. Er komt waarschijnlijk eenvoudige toegang tot openbaar vervoer en er zullen veilige fietspaden en stoepen worden aangelegd. Rondom scholen komen fast-food-vrije zones. Er zouden dementie-vriendelijke straten kunnen komen, met brede stoepen met weinig obstakels en duidelijke borden die het makkelijker maken de weg te vinden.

Ook komt er nadruk op werkplekken, school en recreatieve mogelijkheden die beweging stimuleren. In Darlington in Noord-Oost Engeland, komt een virtual care home waarbij verschillende huizen faciliteiten delen en digitaal zorg kunnen vragen. Op die manier zouden ouderen thuis kunnen blijven wonen in plaats van in een verzorgingshuis.

Kevin Fenton van Public Health England ondersteunt het initiatief en is trots op de bijdrage van zijn organisatie: “De meest dringende gezondheidsproblemen, zoals obesitas, mentale gezondheid, fysieke inactiviteit en de zorg voor ouderen kunnen allemaal beïnvloed worden door de kwaliteit van de omgeving. Dit innovatieve programma helpt ons om een dagelijkse omgeving te creëren om de gezondheid voor de komende generaties te verbeteren.”

Fotocredits: Leisure, Pixabay.
Dit artikel afdrukken