Het grote verschil zit ‘m in de algemene inkoopwijze. Dat ontbreekt bijna overal in de reguliere supermarkt. Feitelijk is het een systeemfout. De inkoper krijgt een basissalaris en moet ieder jaar besparen op inkoop. Dit is nu al een aantal jaren de praktijk en het leidt tot afkalving van kwaliteit op heel veel vlakken. Grotere bedrijven moeten constant aandeelhouderswaarde creëren en kijken niet meer goed genoeg wat ze produceren (in het algemeen van levensmiddelen vaak met obesitas wereldwijd als gevolg).

Wij maken hier bewust een andere keus. Wij nemen verantwoordelijkheid om een goed, puur en gezond product te leveren voor de consument en verantwoordelijkheid voor de teler. Een nette prijs zodat er niet alleen afzet-zekerheid is, maar dat er ook dóór geïnvesteerd kan worden in het bedrijf, een ruime vruchtwisseling aangehouden kan worden, etc. Zo stellen we zeker dat de teler in staat is optimaal biologisch te telen en te produceren.

Race naar de laagste prijs
Ekoplaza koopt bij voorkeur dichtbij en heeft gemiddeld dus meer regionale producten. Regionale producten van telers waarmee we een langdurige relatie hebben en waar we verantwoording voor voelen en nemen. Dat is iets anders dan wat vele reguliere supers doen. Natuurlijk zijn er wel een paar goede voorbeelden, maar de algemene inkooplijn is een race naar de laagste prijs waardoor er altijd druk op de kwaliteit zal komen. Als wij een prijs afspreken en liever een lagere prijs zouden willen, eisen we die niet alsnog als de producten worden geleverd (terugsturen kan dan namelijk niet meer en dus heeft de inkoper grote macht. Zet die houding teveel druk op de relatie, wordt ‘gewoon’ naar een volgende teler geschakeld). Naast een inkoopprijs, zijn er ook vaak andere ‘promo-bijdragen’ die feitelijk verrekend zouden moeten worden. Niet bij elke levering, maar in het totaal drukken ze wel de prijs.

Teeltplanningen en meerwaarde
Ekoplaza maakt teeltplanningen en gaat dus vooraf in goed overleg met haar telers om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Ook wij moeten wel eens bijkopen, maar ook hier is het aandeel het grote verschil. En dat over de volle breedte van het biologische assortiment, het hele seizoen door en bij telers die vaak meer doen dan alleen biologisch telen (vogelbescherming, natuurbeheer waarvoor we ook ruimte laten in prijs etc.).

Productgroepen bij Migros en Colruyt zullen gaan over bulk producten als aardappelen, peen en uien. Daar zullen afspraken zijn op basis van de minimale biologische eisen. Dat is hun goed recht. Het is aan ons om dat uit te leggen. Of uit te leggen dat onze biologische witlof van volle grond komt en niet op substraat is geteeld.

Biologisch zit in ons DNA en we doen het er niet als nevenactiviteit bij. Dat maakt onze prijs een eerlijke prijs voor een eerlijk product
Het klopt dat wij als groothandel voor veel telers zijn gestopt te bemiddelen richting grote reguliere supermarktketens. Op verzoek van de telers omdat juist die verantwoording ontbreekt, prijzen achteraf na levering onderuit werden gepraat door extra korting of afkeuring en daarmee alle risico bij de boer wordt neergelegd. Investeren wordt lastig als er nauwelijks zekerheden voor afzet liggen. Een bank geeft jou ook geen hypotheek als je net je eerste halfjaarcontract hebt gekregen. Ook dat is duurzaam zakendoen voor een nette prijs, zelfs als je al grote hoeveelheden afneemt (of juist als je dan zeker je verantwoording zou moeten nemen?). Niet alleen dit seizoen, maar ook het volgende.

In het algemeen?
Waarom zou je trots zijn op de laagste prijs als je weet wat de consequenties zijn? Wij hebben en nemen de verantwoordelijkheid dat onze boeren en telers ook in de toekomst voor gezond voedsel kunnen zorgen. Met een eerlijke prijs kunnen zij eraan werken om de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en planeet te waarborgen. Wij bekijken niet per keer wie de laagste prijs biedt en lopen niet weg als onze teler vanwege een tegenvallende oogst een hogere kostprijs heeft. Wij kopen geen goedkoop melkoverschot van ver maar betrekken dit van Nederlandse boeren die ervoor zorgen dat de koe in de wei blijft staan. Biologisch zit in ons DNA en we doen het er niet als nevenactiviteit bij. Dat maakt onze prijs een eerlijke prijs voor een eerlijk product.

Principes die horen bij biologisch en opgesteld vanuit de IFOAM vinden we helaas niet terug bij de reguliere supermarkten. Namelijk verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van bodem, plant, dier mens en planeet. Met levende ecologische systemen werken, versterken en in stand houden. Billijkheid waarborgen met betrekking tot gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden. En zorg om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.
Dit artikel afdrukken