De twee initiatiefnemers, NPN en de Health Food Manufacturers’ Association (HFMA) eisen voor de rechtbank de intrekking van de beperkte lijst met toegestane gezondheidsclaims: Regulation (EU) No 432/2012, de zogenaamde ‘Permitted List Regulation’. Tevens eisen ze dat de de lijst opnieuw bekeken en samengesteld wordt in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de ‘Parent Regulation’, de Nutrition and Health Claims Regulation 1924/2006/EC.

Volgens Martin Last, voorzitter van de HFMA, is de rechtsgang een laatste poging om de Europese Commissie op andere gedachten te brengen met betrekking tot gezondheidsclaims die al tientallen jaren door de gemiddelde consument erkend zijn. Ondanks grote bereidwilligheid tot samenwerking vanuit de sector, en ondanks toezeggingen dat het zo'n vaart niet zou lopen, is de HFMA erg ongelukkig met de 'flawed and inappropriate way that both the Commission and EFSA have decided to implement this legislation.'

Mischa Strijder, voorzitter van de NPN, voegt daar aan toe dat de Commissie in gebreke is gebleven door het niet tijdig verstrekken van heldere richtlijnen: “De eerste richtlijn verscheen pas zo'n 18 maanden na de deadline voor het indienen van mogelijke gezondheidsclaims".
Ook verwijt hij de European Food Safety Authority dat zij een farmaceutische aanpak gehanteerd hebben bij het beoordelen van Article 13.1 claims. Een dergelijke aanpak zou niet geschikt zijn voor "het evalueren van de lange-termijn, gezondheidsbevorderende effecten van goede voeding"
Volgens Strijder zal de regelgeving z'n doel niet bereiken, onder meer omdat er ook nu nog veel onduidelijkheid is over hoe de implementatie ervan precies gaat uitpakken. De inspanningen en medewerking om te komen tot een "proportionate and fair ‘Permitted List’" mogen dan terzijde zijn gelegd, Strijder spreekt de hoop uit dat "het Hof de duidelijkheid en zekerheid zal verschaffen die de Commissie niet wilde geven.”

Fotocredits: jypsygen
Dit artikel afdrukken