Bijna 96% van de op residuen van pesticiden geteste voedingsmiddelen bleef in 2017 onder de wettelijk toegestane limieten of was geheel residuvrij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de European Food Safety Authority (EFSA). De resultaten zijn per land en product te bekijken in een interactieve online weergave.

De voedselveiligheidsautoriteit onderzocht in totaal meer dan 88.000 voedselstalen afkomstig uit 28 Europese lidstaten, IJsland en Noorwegen.

Bij 4,1% van de monsters (3.620 monsters) werd de maximale residulimiet (MRL) overschreden. In 2016 was dat bij 3,8% van de onderzochte producten het geval. In ruim een kwart van de stalen troffen onderzoekers resten van meer dan 1 gewasbeschermingsmiddel aan. Met een nieuwe meetmethode hoopt EFSA beter inzicht te krijgen in dit 'stapeleffect'. Er werd getest op 901 verschillende bestrijdingsmiddelen. Van de onderzochte voedingsmiddelen was 64,3% afkomstig uit de EU (plus IJsland en Noorwegen), 28,8% uit derde landen en van 6,9% was de herkomst onbekend.

De kans dat residuen van bestrijdingsmiddelen in voedselproducten leiden tot negatieve gezondheidseffecten is volgens de EFSA laag. Dat het aandeel residu-overschrijdingen in 2017 steeg, is volgens de voedselveiligheidsdienst het resultaat van gerichter en strenger onderzoek, aldus NieuweOogst. Importproducten waarin bijvoorbeeld de residunorm in het verleden werd overschreden, worden een volgende keer opnieuw gecontroleerd.

Wel maakt EFSA zich zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen die binnen de EU verboden zijn. Bij de metingen werden herhaaldelijk actieve stoffen aangetroffen die in de EU niet meer zijn toegelaten.
FoodSafetyNews - Majority of food within limits for pesticide residues | Food Safety News
  • Deel
Druk af