Waarnemend secretaris-generaal Gerdine Keijzer-Baldé van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in Economisch Statistische Berichten een waarschuwend geluid horen over de gasintensieve Nederlandse economie. Die moet versneld omschakelen naar een duurzame economie.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn Nederlanders en de Nederlandse economie gaan denken dat gas altijd ruim beschikbaar en goedkoop zou zijn. Daardoor heeft zich een gasintensieve industrie ontwikkeld. Keijzer-Baldé acht het waarschijnlijk dat de gasprijzen in Europa in de toekomst relatief hoog zullen blijven. De transformatie naar een duurzame economie is al ingezet vanuit klimaatoverwegingen, maar is door de huidige ontwikkelingen op de gasmarkt (de oorlog met Poetin) nog dringender geworden.

Keijzer-Baldé schrijft dat door deze langdurig veranderde omstandigheden een economische herstructurering onvermijdelijk is. De overheid moet duidelijke kaders maken voor een duurzame en concurrerende industrie, zoals het organiseren van infrastructuur waar nodig. Ze moet niet proberen bestaande bedrijvigheid maar-dan-zonder-gas te redden als daar geen toekomst voor is.

'Van het gas' zal grote consequenties hebben voor onder meer de tuinbouw in Nederland. Die produceert circa 10% van de stroom in Nederland en maakt groenten voor een belangrijk deel van Europa in de periode van de voorzomer tot in de herfst. Die teelt is slecht vol te houden in de huidige mate van concentratie. Duurzame energie wordt in de bodem opgeslagen (opslag van zonenergie) of direct diep uit de bodem gehaald (geothermie). Omdat ook andere activiteiten daar aanspraak op gaan maken, is het weinig voorstelbaar dat de huidige productievolumes ook in de toekomst zijn vol te houden. De voor Nederland typerende sector kan uitwaaieren over Europa en zich dichter bij zijn verspreide klanten vestigen. Een andere optie is verhuizen naar Zuid-Europa en Noord-Afrika waar energie veel minder een probleem is. Ook de opties voor en wijsheid achter zulke verhuizingen zouden tot de plannen van Keijzer-Baldé moeten behoren.
  • Deel
Druk af