Amerikaanse onderzoekers van de Ohio State University namen de relatie tussen de bloedsuikerspiegel en het gedrag van getrouwde stellen jegens elkaar onder de loep. Dat deden ze met voodoo-poppen. Het onderzoek is gepubliceerd in PNAS.

Het onderzoek richtte zich op één simpele, vaak over het hoofd geziene factor: honger door een laag bloedsuikergehalte. Honger zou wel eens een drijvende factor kunnen zijn in echtelijke twisten, ruzies en mogelijk zelfs huiselijk geweld, volgens hoofdonderzoeker Brad Bushman, professor Communicatie en Psychology. Er blijkt - in het Engels - zelfs een term voor te bestaan: 'hangry', een begrip dat 'hungry' en 'angry' samentrekt.

Voodoopoppen
107 getrouwde stellen deden mee aan het onderzoek. Eerst moesten ze een vragenlijst invullen over hoe tevreden zij waren in hun relatie. Daarna gingen de onderzoekers met een unieke onderzoeksopzet aan de gang om de mate van boosheid te meten. Alle deelnemers kregen een voodoopop, die hun partner voorstelde, en 51 spelden. Gedurende de drie weken van het onderzoek staken ze iedere avond 0 tot 51 spelden in de pop, afhankelijk van hoe boos ze zich voelden. Verder maten ze iedere ochtend (nuchter) en iedere avond voor het slapengaan hun glucosegehalte.

De uitkomst: hoe lager het glucosegehalte 's avonds, des te meer spelden ze in hun voodoopop staken. Ook gecorrigeerd voor de tevredenheidsscore uit de vragenlijst bleef deze associatie overeind.

Toeteren
Na deze drie weken was het tijd voor een test in het laboratorium. De stellen kregen te horen dat ze tegen hun partner moesten spelen door op een knopje te drukken zodra ze op een scherm een doelvakje rood zagen worden. De winnaar van iedere ronde kon zijn of haar partner vervolgens een hard en akelig geluid laten horen via een koptelefoon. In werkelijkheid speelden ze tegen een computer die ze ongeveer de helft van de keren liet winnen. Bij winst mochten ze zelf bepalen hoe hard en hoe lang ze in de oren van hun partner (dachten ze) zouden toeteren. Bushman in ScienceDaily: "We gaven de proefpersonen een wapen in handen dat ze, binnen de ethische grenzen van het onderzoekslaboratorium, konden gebruiken om hun partner met onaangenaam geluid te bombarderen".

Uit de resultaten bleek dat degenen met een lager gemiddeld glucoseniveau ('s avonds) langer en harder in de oren van hun partner toeterden - ook na correctie voor de relatietevredenheid en verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat bleek te kloppen met de eerdere resultaten met de voodoopoppen: degenen die daar meer spelden in staken toeterden langer en harder. "We vonden een duidelijk verband tussen agressieve impulsen en daadwerkelijk agressief gedrag", zegt Bushman.

Lage bloedsuikerspiegel leidt tot boosheid en agressie
Waarom maakt een lage bloedsuikerspiegel je eigenlijk boos en agressief? Bushman legt dat als volgt uit: glucose is brandstof voor het brein. Het beheersen van je boze en agressieve impulsen kost energie. Die energie haal je (deels) uit glucose. "Al maken onze hersenen maar 2% van ons lichaamsgewicht uit, ze gebruiken ongeveer 20% van onze calorieën. De hersenen zijn erg veeleisend als het op energie aankomt". Bushman is een praktisch mens en vertaalt zijn onderzoek meteen in een concrete raad: "Zorg er voor dat je niet hongerig aan een lastig gesprek met je partner begint."

Fotocredits: 'Not VooDoo, just crafty', uitsnede, Chiot's Run
Dit artikel afdrukken