Die Zeit plaatste op zijn voorpagina een hoofdartikel met de titel 'Wraak uit de stal'. De redactie van krant geeft aan kosten noch moeite gespaard te hebben om tot hun 'sensationele en schrikwekkende' conclusies te komen: multiresistente ziekteverwekkers komen vanuit de intensieve dierhouderij en bedreigen de menselijke gezondheid. "Feit: in gebieden waar veel intensieve dierhouderij plaatsvindt, komen in de ziekenhuizen bijzonder veel van deze resistente bacteriën voor. Het is de wraak uit de stal. Dat roept veel vragen op, ook deze: hoe duur zou het goedkope vlees nog zijn, als alle bijkomende kosten van de zorg meegerekend zouden worden?".

Tumult
Het artikel zorgde onmiddellijk voor tumult op de sociale media, schrijft Agrarheute.com. Met name varkensboeren voelen zich in de hoek gezet. Het Verband der Deutschen Schweinehalter vraagt zich zelfs af of de te verwachten objectiviteit niet ten onder gegaan is aan vooringenomenheid en publieksverwachtingen.

Open Brief
De Duitse boerenorganisatie Deutsche Bauernverband (DBV) reageert met een Open Brief aan de hoofdredacteur van Die Zeit, Giovanni di Lorenzo. In de brief weerlegt de DBV enkele van de argumenten: "Zo is het duidelijk dat in de regio Holzminden, waar volgens uw onderzoek de meeste MRSA-infecties voorkomen, de landbouw niet de oorzaak daarvan kan zijn. In die regio komt geen dierhouderij voor", citeert Agrarheute. Ook zouden de beweringen van Zeit over het gebruik van antibiotica-gebruik door boeren betekenen dat de Duitse veehouders bewust tegen de wet zouden handelen.

Welk feit is waar?
Boerderij vult aan: 'Feit is dat uitgaande van onderzoek van het Robert-Koch-Institut (RKI) slechts rond de 5 procent van in ziekenhuizen aangetoond aanwezige resistente bacteriën uit de veehouderij komt. Ook tal van andere feiten worden door Die Zeit genegeerd, stellen de twee landbouwbelangenorganisaties vast, onder meer dat in 2013 zo'n 30 procent van de antibioticabehandelingen in de humane geneeskunde op grond van een twijfelachtige diagnose is uitgevoerd.'

Als één ding duidelijk wordt uit deze affaire, is het dat de beelden bij en de beleving van de MRSA-problematiek door het publiek en door de boeren vooralsnog mijlenver uit elkaar liggen.

Fotocredits: NIAID
Dit artikel afdrukken