Staatssecretaris Sharon Dijksma komt nog deze maand met een plan van aanpak voor het verbetering van het toezicht op de voedselveiligheid door de NVWA. Volgens Dijksma staat het hele kabinet achter het belang van voedselveiligheid. Geen enkele oplossing is daarom bij voorbaat taboe. Ook het terugdraaien van de uitbesteding van de controles naar private ondernemingen sluit zij niet uit.

De discussie is in de Kamer aangezwengeld door Kamerlid Tjeerd van Dekken. Voor een plenair debat was onvoldoende steun. Dat schrijft Boerderij.

Het is knap om het binnen een maand te regelen. De oude inrichting van de controle is gedurende een lange reeks van jaren totaal van karakter en cultuur veranderd.
Dit artikel afdrukken