Dinsdag trokken Friese melkveehouders die getroffen zijn door een muizenplaag in hun provincie naar Den Haag met hun petitie. De getroffen boeren hoopten op een schaderegeling vanuit Den Haag. De Tweede Kamer wijdde een debat aan de muizenproblematiek. Daar bleek Dijksma de bal terug te leggen bij de provincie.

Geen steun- of calamiteitenregeling
In de Tweede Kamer was geen meerderheid te vinden voor een steunregeling voor de getroffen boeren. Ook het verzoek om een calamiteitenregeling werd (nog) niet overgenomen. Wel zegde Dijksma toe 'samen met de banken [te] kijken hoe kan worden voorkomen dat als gevolg van de muizenplaag bedrijven omvallen', schrijft Boerderij. Of dat tot een regeling gaat leiden die 'soelaas biedt', kon Dijksma niet toezeggen. "Er zijn ook melkveehouders om heel andere redenen in de problemen. We moeten hier in Den Haag niet suggereren dat er makkelijke oplossingen zijn", aldus de staatssecretaris. Ze bedoelde daarmee dat er melkveehouders zijn die teveel hebben geleend bij de bank en daarom bij slechte melkprijzen - zoals de afgelopen maanden - hun rente- en aflossingsverplichtingen niet kunnen voldoen.

Rol voor de provincie
Dijksma wijst dan ook nadrukkelijk naar de provincie. Zo zou het Faunafonds de nood kunnen lenigen. Daarnaast onderzoekt de staatssecretaris de mogelijkheden om samen met de provincies, waterschappen en landbouworganisaties de muizenplaag aan te pakken. Daarvoor heeft zij alvast op haar departement een 'muizenambtenaar' aangesteld, die in het overleg de regie moet voeren. Dijksma denkt dat een nieuwe verzekering, à la de brede weersverzekering, een oplossing zou kunnen bieden.

De Friese boeren waren na afloop van het debat niet tevreden. Woordvoerder Jelle Bouma: "Wat er nu gebeurt is niet genoeg. We moeten nog een hoop lobbywerk verrichten." De boeren hebben hun hoop gevestigd op een knelgevallenregeling om de liquiditeitsproblemen te overbruggen. 'De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze binnen een week inhoudelijk zal reageren op de wensen van de veehouders', besluit Boerderij.

Fotocredits: 'A field mouse', Sam Felder
Dit artikel afdrukken