In een persbericht schrijven de varkensboeren van LTO en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders vandaag dat er oplossingen op korte termijn nodig zijn. De staatssecretaris wil die, naar hun mening, onvoldoende bieden.

Het persbericht zegt:

NVV en LTO hebben vandaag geen akkoord bereikt met Sharon Dijksma over de crisis in de varkenshouderij. ‘Het was een pittig gesprek’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen waarnemend voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Dijksma is bereid te kijken naar het verlagen van de keuringskosten, maar heeft aangegeven niet te willen tornen aan het terugdraaien van regels, die de Nederlandse varkenshouders de laatste jaren op enorme kosten hebben gejaagd.

'Wij gaan het gesprek nu terugkoppelen met onze leden. Met de leden zullen wij bepalen of wij ons neerleggen bij de uitkomsten van het gesprek en of we acties gaan voeren en zo ja, hoe we dat gaan doen. De leden hebben daarin het laatste woord’, aldus Jansen en Douma.

Minder varkenshouders
Volgens Dijksma moet onder ogen worden gezien dat er niet meer varkenshouders bij moeten komen in Europa, met nog meer varkens. Dat zou de opbrengsten verder verminderen.
Jansen en Douma benadrukken dat in het vitaleringsplan, waarin de Producenten Organisatie Varkenshouderij sinds enkele maanden samenwerkt met het ministerie van Economische
Zaken en Rabobank, serieus gekeken wordt naar het reguleren van het aanbod.

'Dit is lange termijn, waarmee we sowieso doorgaan, dat neemt niet weg dat er op korte termijn oplossingen moeten komen voor onze varkenshouders. En daar heeft Dijksma geen
toezeggingen over gedaan. We gaan nu overleggen met onze leden wat onze volgende stap zal zijn.'


Volgens De Telegraaf formuleerde de staatsscretaris haar standpunt nadrukkelijker dan de NVV en LTO het weergeven. De krant citeert haar als volgt:
„Er wordt gewoon te veel varkensvlees geproduceerd, niet alleen in Nederland", zegt ze. Dat probleem speelde volgens haar al voor de Russische boycot. „Het wegvallen van de Russische markt heeft het probleem alleen maar versneld", stelt de PvdA-bewindsvrouw. Zij wijst er bovendien op dat er ook problemen zijn in landen die varkenshouders geen extra kosten opleggen. „We produceren gewoon te veel", herhaalt ze.

Het lijkt erop dat de boerenbestuurders dat nieuws voorzichtig aan hun achterbannen proberen te vertellen.

Toegevoegd 27 augustus 12.00h (zie commentaar #31) deze kostprijs grafiek vanaf pig333 om de commercieel-economische discussie feitelijk te houden:Op basis van Eurostat-gegevens is de EU van een zelfvoorzieningsgraad van 105 (1990) naar 114 (2014, een historical high) gegaan. Op die top in 2014 wil de top even niet meer weg naar Rusland. Dat excedent blijkt niet het gevolg van onze Russische exporten, maar de oorzaak. (onderaan de grafiek is een complete datasheet te downloaden).

Fotocredits: Sharon Dijksma, PvdA
Dit artikel afdrukken