De Partij voor de Dieren vroeg in een motie om beperking van de veehouderij om de klimaatdoelen te halen. De partij beriep zich op een advies van de Raad voor de Leefomgeving. Alleen GroenLinks, SP, PvdA en Denk waren voor de motie. D66 en CU steunden de motie niet, schrijft Boerderij. De wat groenere partijen binnen de regeringscoalitie met CDA en VVD laten de omvang van de veehouderij afhangen van de algemene spelregels van het klimaatbeleid. Ze zien de omvang van de veehouderij in Nederland liever niet als doel maar als een resultante van de spelregels voor een veilig klimaat.

GroenLinks fractieleider Jesse Klaver pleitte recent voor het onverkort doorvoeren voor de Nederlandse veehouderij van de CO2-heffing die voor de industrie geldt. Invoering van zo'n regel is vooralsnog technisch ingewikkeld. De Tweede Kamer wil al wel een onafhankelijke uitvoeringstoets voor de invoering van een bonus-malussysteem voor CO2-uitstoot. Een boete of heffing bij een te hoge CO2-uitstoot komt daardoor mogelijk een stap dichterbij.

Ook spreekt een Kamermeerderheid zich uit voor formalisering van een CO2-reductie van 25% in 2020 ten opzichte van 1990, een en ander conform de uitspraak van het gerechtshof in de Urgendazaak.
Boerderij - Kamer wil geen krimp veestapel voor klimaatdoelen
  • Deel
Druk af