Europa produceerde in 2013 weer minder huishoudafval dan voorgaande jaren. In 2013 was de gemiddelde afvalberg per inwoner van de EU 481 kilo. Ten opzichte van de 527 kilo uit 2002 is dat een daling van 8,7%. Hoewel huishoudafval slechts 10% uitmaakt van de totale afvalberg, krijgt het veel (media)aandacht. Huishoudafval is divers van samenstelling en komt uit vele bronnen. Bovendien is het een afspiegeling van consumptiepatronen en is er relatief veel inzicht in wat er met het afval gebeurt. In 2013 werd 43% van het huishoudafval gecomposteerd of gerecycled. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistische bureau van de EU.

Oost-Europa: relatief weinig afval
Tussen de verschillende landen bestaan echter grote verschillen. De 'best-presterende' landen bevinden zich vooral in Oost-Europa. Roemenen, Esten en Polen produceerden gemiddeld minder dan 300 kilo afval per persoon in 2013. Zij worden op de voet gevolgd door Slowakije, Tsjechië en Letland, die net boven de 300 kilo uitkomen.

Dat zou je niet verwachten van een land dat hoog inzet op gezondheid en welzijn voor mens en dier
Opvallend genoeg bungelen de Denen onderaan de ranglijst, met 747 kilo afval per persoon. Dat zou je niet verwachten van een land dat hoog inzet op gezondheid en welzijn voor mens en dier.

Zo is Denemarken het land met de grootste biologische productie en consumptie. Ook blijken de Denen tot de gelukkigste inwoners van de EU te behoren.

Die 'goede' inspanningen gaan blijkbaar met veel afval gepaard. Denemarken steekt met kop en schouders boven andere veel-vervuilers uit: de nummers 2, 3 en 4 zijn Luxemburg, Cyprus en Duitsland, met elk meer dan 600 kilo per persoon. In de grote middengroep met een afvalproductie tussen de 500 en 600 kilo bevinden zich Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Malta, Nederland en Griekenland, meldt Le Figaro.

Composteren, recyclen, verbranden of storten
Wat gebeurt er met dit afval? Van de gemiddelde stapel huishoudafval van 481 kilo wordt 470 kilo op de een of andere manier 'verwerkt'. Zo wordt 31% ouderwets gestort, 28% gerecycled, 26% verbrand en 15% gecomposteerd. Vooral het composteren vertoont een stijgende lijn: was dat in 1995 nog 18%, in 2013 werd in totaal 43% van het huishoudafval gecomposteerd.

Ook op het gebied van afvalverwerking laten de lidstaten grote verschillen zien. Duitsland loopt voorop met composteert en recyclen. Het land verwerkt inmiddels 65% van het huishoudafval op die manier. Ook Slovenië, Oostenrijk en België verwerken meer dan de helft van hun afval op deze wijze. Estland, Denemarken en Zweden verbranden meer dan de helft van hun afval. In Roemenië, Malta, Kroatië, Letland en Griekenland gaat het grootste deel van het afval, meer dan 80%, gewoon naar de stort.

Fotocredits: afvalbakken, Paul van de Velde
Dit artikel afdrukken