Er vindt een haast onzichtbare strijd plaats in het Nederlandse landschap. Waar gezocht wordt naar intensivering en opschaling van landbouw en melkveehouderij, blijft steeds minder plaats over voor biodiversiteit. Wie betaalt er voor een gezonde natuur en het behoud van soorten? Samen met Vogelbescherming Nederland zoeken we uit wat biodiversiteit voor burgers betekent en wie hier verantwoordelijk voor is.

Sinds 1700 is de biodiversiteit in Nederland met 85% verminderd, en dat proces is nog steeds gaande. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking, waarmee mondiale voedselvoorziening een toenemende uitdaging wordt. De manier waarop wij ons landschap inrichten is bepalend voor beide ontwikkelingen; ergens tussen vrije natuur en megastal moeten wij de koers bepalen. Grof gesteld moeten we kiezen tussen goedkope melk of gezonde grutto’s. De hamvraag is: hoe graag willen wij gezonde natuur? En zijn wij bereid om daar voor te betalen?

Onder leiding van Andrea van Pol onderzoeken we het spanningsveld tussen behoud van biodiversiteit en het voeden van een groeiende wereldbevolking. We grijpen de campagne Red de Rijke Weide aan als casus waarin voedselproducenten soortenrijkdom gaan waarborgen.

Via de livestream kun je vanaf 13.30h meekijken:Debat Red de Rijke Weide, 11 Mei, 13:30h, Westergasfabriek, Food Film Festival, Amsterdam.
Dit artikel afdrukken