Commentatoren met rode appels beslissen in de loop van 2016 mee over de gelden die Foodlog als een Robin Hood van bedrijven hoopt los te krijgen om prangende Kwesties op te lossen. In samenspraak met de redactie bepalen de accounthouders met de meeste rode appels welke kwesties Foodlog in alle onafhankelijkheid oppakt en probeert op te lossen. Het zullen doorgaans onderwerpen zijn die ons allemaal aangaan, maar waar geen geld voor is.

Bestaand
Foodlog werkt sinds 5 januari 2014 met het bestaande systeem. Het aantal rood kleurende appeltjes is een indicatie van je activiteit en waardering daarvoor van andere Foodloglezers met een account. Je kreeg ze voor de groene duimpjes die je uitdeelde aan anderen en het aantal duimen dat je kreeg voor jouw reacties.

Activiteit, participatie en kwaliteit
Vanaf nu belonen de appeltjes niet alleen je activiteit, maar ook je herkenbaarheid en de mate en kwaliteit van je participatie.

Iedereen die een account aanmaakt op Foodlog, start met 5 grijze appeltjes. Wil je ze rood laten kleuren, dan moet je daar wat voor doen. Accounthouders die nu al rode appeltjes hebben, rekenen we - met terugwerkende kracht - om naar de nieuwe systematiek.

Zo kom je aan 5 appeltjes
Je eerste rode appeltje verdien je met het uploaden van een foto bij je profiel die je gezicht laat zien.
Dat profiel moet overigens, zoals al het geval was, je echte voor- en achternaam laten zien.

Het tweede appeltje krijg je door groene duimpjes uit te delen aan andermans reacties. Tien duimen per maand is 1 rode appel. Niets nieuws onder de zon, want dat deden we al.

Het derde rode appeltje krijg je als je in een maand 4 reacties op Foodlog schrijft. Gemiddeld dus een per week.
Veelreageerders belonen we; nog eens 4 reacties in een maand, dus gemiddeld 2 per week, levert je een extra appel op.

Het laatste appeltje geeft je waardering door andere gebruikers weer en zien we als een kwaliteitsaanduiding. Is het aantal gekregen duimen gedeeld door het aantal door jou geschreven reacties groter of gelijk aan 1, dan verdien je zo'n kwaliteitsappel.
Onze statistiek berekent op basis van een zogeheten 'moving window' van een maand het appeltje dat je verdient met je reacties en de duimen die je geeft voor die van anderen.

Zo raak je ze weer kwijt
Bij minder dan 4 (of 8) reacties en minder dan 10 uitgedeelde duimen per maand raak je appeltjes kwijt. Ben je helemaal niet meer actief en gebeurt er niets op je account, dan vergrijzen je appeltjes in 6 maanden weer naar de uitgangssituatie van een beginnende Foodlogger. Afhankelijk van de foto die je hebt staan bij je profiel, hou je één - of geen - rood appeltje over als je een tijdlang stil bent.

Verdien alvast je stemrecht
In 2016 krijgen 'grootappelaars' stemrecht op Foodlog. We werken aan een 'pot' die gevuld moet worden met gelden van diverse geldschieters, waaronder bedrijven. Dat geld zetten we in om de wereld een beetje beter te maken op aspecten die de interactieve community van Foodlog belangrijk vindt en waaraan haar verhelderende missie kan bijdragen. De geldschieters staan volledig at arm's length. Wij beslissen hoe de middelen besteed worden. Zij stellen ze ter beschikking omdat ze het belangrijk vinden dat het open Foodloggesprek als uitdrukking van The Open Society moet kunnen anno 2016.

Later meer over de détails. Zie het maar vast zo: met je appeltjes verdien je alvast een stem om straks mee te beslissen over wat er toe doet.

We wensen al onze lezers en vrienden een spannend 2016 waarin we er samen in slagen toch dat beetje verschil te maken!

Fotocredits: Appels, Frugan
Dit artikel afdrukken