Het nieuwe bedrijf Colossal legt $15 miljoen op tafel om binnen 16 jaar de wolharige mammoet tot leven te wekken. Met behulp van geavanceerde gentechnologie willen de oprichters (de Amerikaanse Harvard-hoogleraar George Church en tech-ondernemer Ben Lamm) 50 tot 100 genen van het genoom van de Aziatische olifant vervangen door mammoetgenoom om er een koudebestendig dier van te maken.

Colossal wil een kunstbaarmoeder gebruiken, of Afrikaanse olifanten als surrogaatmoeders, om de mammoetembryo's te kweken. De koudebestendige dieren zullen de Arctische toendra van nu weer omtoveren tot een heuse mammoetsteppe zoals die er lang geleden was. Minder donkere bomen (die het zonlicht absorberen en de aarde laten opwarmen), meer lichter gekleurd gras (dat het licht reflecteert), en vooral: door het gewicht van de mammoeten aangestampte en daardoor koudere permafrost. Dat moet de dooi keren die inmiddels heeft ingezet.

Voor 'de-extinctie', het tot leven wekken van uitgestorven dieren, bestaan richtlijnen. Die willen bijvoorbeeld de herintroductie van oude ziekten voorkomen en zeker stellen dat de omgeving het dier kan accommoderen en het een functie kan geven. En daar beginnen de problemen.

Voor het aanstampen en kaal houden van de permafrost heb je al gauw honderdduizenden mammoeten nodig. Dat wordt een hele toer voor $15 miljoen. Carl Königel, ecosysteemexpert bij de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) maakt geen moordkuil van zijn gedachten: "Ik vind het ecologisch gezien een vrij roekeloos idee,” zegt hij in Scientias. Los van de vraag of er voldoende dieren op de been te brengen zijn en wat de mensen die in het gebied wonen ervan vinden, vindt hij dat Colossal zich weleens had mogen afvragen of ze wel voldoende te eten zullen vinden in hun nieuwe biotoop dat totaal veranderd is.
  • Deel
Druk af