Onderzoekers van de Universiteit van North Carolina verzamelden de poepmonsters van 16 vrouwen met anorexia nervosa. Dat deden ze direct na hun eerste opname in het UNC Center of Excellence for Eating Disorders en na ontslag uit het ziekenhuis.

Analyse van de compositie en diversiteit van de darmbacteriën liet zien dat de bacteriepopulaties in hun darmen tussen opname en ontslag duidelijk verschilden. De microbiële diversiteit groeide tijdens de ziekenhuisopname, maar bleef kleiner dan de diversiteit van 12 gezonde mensen.

Stemming
De stemming van de patiënten verbeterde naarmate het aantal darmbacteriën en het gewicht van de patiënt toenamen. De onderzoekers denken een link te hebben gevonden tussen de samenstelling van darmbacteriën en een aantal belangrijke symptomen van mensen met anorexia nervosa. Volgens hoofdauteur Ian Carroll mag niet gezegd worden dat bacteriële onbalans zorgt voor de symptomen van anorexia. Daar is geen bewijs voor. Wel concludeert hij dat de veranderingen in bacteriesamenstelling kunnen bijdragen aan de angst, depressie en verder gewichtsverlies bij mensen met de eetstoornis.

Carroll denkt dat gewichtsafname zorgt voor een verandering in darmflora, die op zijn beurt leidt psychologische problemen en verder gewichtsverlies. De vraag blijft of het verbeteren van de samenstelling en de hoeveelheid darmbacteriën de symptomen van anorexia kan verminderen.

Symptomen en genezing
Uit eerder onderzoek is bekend dat het inbrengen van darmbacteriën van obese mensen in een gezonde muis maakt dat die gezonde muizen meer aankomen dan soortgenoten met de darmflora van mensen. Deze kennis willen de onderzoekers nu toepassen in verder onderzoek naar anorexia nervosa. Ze injecteren darmbacteriën van anorexia-patiënten in muizen. Als dit een negatief effect heeft op de muizen, dan zou het kweken van gezonde darmflora een nieuwe therapie kunnen zijn voor mensen met anorexia nervosa.

Carroll vertelt dat dit niet betekent dat het veranderen van de darmbacteriën het wondermiddel is. Toch speelt de darmflora een belangrijke rol. "Als specifieke micro-organismen het proces van aankomen minder onaangenaam kunnen maken, het patiënten helpt hun gewicht te reguleren en als het een positief effect heeft op het gedrag, dan zien we misschien minder heropnames en meer genezingen."

Fotocredits: 'Body Image', Charlotte Astrid
Dit artikel afdrukken