Het rommelt rond de Nederlandse koe. Staatssecretaris Dijksma wilde haar melkveewet zonder grondgebondenheid door de Kamer loodsen. Na protesten van o.m. oud-Rabobankvoorzitter Herman Wijffels, landbouwcoryfee Cees Veerman en CLM-Oprichter Wouter van der Weijden stelde ze haar mening bij en zou grondgebondenheid via een Algemene Maatregel van Bestuur toch een plekje in het bestuurlijk kader kunnen krijgen.

Steun nog onduidelijk
Van der Weijden gaf hier gisteren aan dat onvoldoende te vinden. Vandaag vindt hij de ChristenUnie aan zijn zijde. Kamerlid Carla Dik-Faber diende een amendement in dat grondgebondenheid wel in de wet wenst te verankeren. De kern van het voorstel bestaat uit de verplichting van melkveebedrijven om minimaal twee derde van hun mestproductie op eigen grond af te zetten.
Naar verwachting zal het gesteund worden door de SP. D66, de SGP en het CDA zijn voor grondgebondenheid, maar lijken de zaak niet verder op de spits te willen drijven. Wel dienden de SGP en PVV eerder ook een amendement in om grondgebondenheid beter te borgen. SP en D66 hebben bovendien voorstellen ingediend om weidegang verplicht te stellen voor bedrijven die gaan uitbreiden, al is die niet essentieel voor een duurzame kringloop. Dat meldt Boerderij.

Fraudegevoeligheid is het motief om streng te zijn
Ook het plafond voor bedrijfsgebonden kringloop is niet per se noodzakelijk om een duurzame kringloop te realiseren. Mest kan immers afgezet worden bij collega's in de akkerbouw. De reden om streng voor een sterkere grondgebondenheid te kiezen is gelegen in de hoge fraudegevoeligheid van mestverwerking en mesthandel die lastig tegen te gaan is.

Fotocredits: strontrijden, ynskjen
Dit artikel afdrukken