Antarctische krill is een van de belangrijkste voedselbronnen voor pinguins, walvissen en veel vissoorten. Krill is een klein kreeftachtig beestje (Crustacea), maar komt in overvloedige hoeveelheden voor. Wetenschappers geloven zelfs dat het totale gewicht aan Antarctische krill groter is dan het cumulatieve gewicht van welke andere diersoort dan ook.
Krillpopulaties namen de afgelopen decennia sterk af
Krill is een goede bron voor Omega-3-vetten en wordt in veel voedingsmiddelen en veevoer gebruikt.

De krillpopulaties namen de afgelopen decennia sterk af. Wetenschappers wijten dit aan de visserij en de klimaatveranderingen. Krill voedt zich namelijk met algen die onder ijs groeien. Bij het Antarctische schiereiland, het meest noordelijke gedeelte, is de temperatuur snel gestegen. Het smelten van de ijskap verklaart mogelijk waarom de hoeveelheid krill zo snel afneemt. Wetenschappers denken dat deze afname ook de oorzaak is van de achteruitgang van de adéliepinguïn en de kinbandpinguïn.

Belangen van China
China maakte bekend dat meer Antarctische krill te gaan vangen, meldt McClatchyDC.
Dat is niet alleen 60 maal zoveel als het land nu vangt, maar ook zeven keer zo veel als alle krillvissende landen samen
Momenteel vist China 32.000 ton krill per jaar op. Alleen Noorwegen en Zuid-Korea vangen nog meer. Maar China wil de vangst gaan verhogen naar 2 miljoen ton per jaar om meer voedselzekerheid te krijgen. Dat is niet alleen 60 maal zoveel als het land nu vangt, maar ook zeven keer zo veel als alle krillvissende landen nu jaarlijks gezamenlijk vangen.

Omstreden toezicht
Om hun visserij te intensiveren hebben de Chinezen toestemming nodig van de Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Die commissie is echter omstreden, omdat de stemmende leden landen zijn met financiële belangen in de krillvisserij.

Natuurbeschermers dringen erop aan dat de commissie meer observatoren inschakelt om de krillvangsten te controleren. Ook willen ze dat er een verbod komt in de gebieden waar pinguïns foerageren. Wetenschappers zijn bang dat andere landen China gaan volgen. Dit geeft nog meer druk op het zeeleven. Andrea Kavanagh, directeur van de wereldwijde 'behoud-de-pinguïn'-campagne door The Pew Charitable Trusts, zegt: “Onderzoekers zijn de eersten om toe te geven dat ze geen idee hebben waarom het aantal pinguïns afneemt.” Daarentegen begrijpt ze niet waarom de commissie niet uit voorzorg handelt voor het te laat is.

Fotocredits: 'Antarctic krill Euphausia superba', Uwe Kils via Wikimedia
Dit artikel afdrukken