Met het wegvallen van het melkquotum hebben de Nederlandse melkkoeienboeren ingezet op een flinke groeispurt. Dat maakt dat er teveel mest met daarin teveel fosfaat wordt geproduceerd in ons land. Er worden verschillende oplossingen uitgedacht om de groei die de boeren zelf niet tegen weten gaan, met wetgeving te beteugelen. Dierrechten zouden een oplossing kunnen zijn. Het nadeel daarvan is echter dat boeren die op fosfaat weten te knijpen daar geen voordeel van hebben. Fosfaatrechten zouden dan ook een betere oplossing zijn, vinden velen.

Kringlopen weer sluiten
Die rechten worden verhandelbaar en blijken nu al veel geld waard. Er zijn nu al koeienboeren die via varkensrechten de 'fosfaatrechten' van varkensboeren kopen.

Het is bedoeld om de kringloop weer te sluiten zoals ze er vroeger ook altijd op het gemengde bedrijf was
Ga die weg niet op, zegt boer, professor en ex-minister van Landbouw Cees Veerman. Zulke rechten kosten boeren weer veel geld en maken hen nog afhankelijker van de bank dan ze toch al zijn geworden door hun uitbreidingsplannen. Hij bepleit het maken van samenwerkingen tussen akkerbouwers en koeienboeren. Ze zouden een mestcoöperatie moeten vormen om wel gebonden te zijn aan het afzetten van hun mest, maar daar geen bergen geld aan kwijt te zijn.

Pikant
Tegen Boerderij zegt Veerman dat er 'zoveel mogelijk' melkveehouders aan akkerbouwers gekoppeld zouden worden. "Het is bedoeld om de kringloop weer te sluiten zoals ze er vroeger ook altijd op het gemengde bedrijf was. Dat familiebedrijf kende geen afval. De mest was voor het land, restanten van voer gingen naar de varkens."

Veermans plan bepleit de facto weer een volledige terugkeer naar een zogenaamde grondgebonden dierhouderij in Nederland. Dat is pikant, want die bleek verre van haalbaar in de politieke onderhandelingen die eerder dit jaar hebben geleid tot de zogenaamde Melkveewet die dierrechten en fosfaatrechten had moeten voorkomen.

Mest uitrijden, eutrophication&hypoxia
Dit artikel afdrukken