Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie voor supermarktorganisaties, en de Farmers Defence Force hadden woensdagmiddag een 'goed gesprek'. Ook het gesprek vorige week, met vertegenwoordigers van Agractie, vond het CBL al in een positieve sfeer verlopen. Het CBL heeft "begrip voor de moeilijke situatie waarin veel boeren zich bevinden door toenemende en steeds hogere eisen vanuit de politiek en de samenleving."

Maar met het oog op de door FDF aangekondigde landelijke actiedag, vroeg het CBL de boeren geen distributiecentra te blokkeren. In februari troffen de protesterende boeren en het CBL elkaar nog in een kort geding voor de rechter en werd het FDF (tijdelijk) verboden demonstraties te organiseren waarvan supermarkten schade zouden kunnen ondervinden. Dit keer wil het CBL niet naar de rechter stappen.

FDF zei eerder dit jaar met de supermarkten te hebben gesproken over een 'Farmer Friendly'-keurmerk. Ietwat voorbarig, bleek, maar gisteren kwam het weer ter tafel. Concreet is afgesproken dat FDF "het keurmerk de komende weken verder gaat uitwerken en draagvlak binnen de agrarische sector gaat organiseren," schrijft het CBL.

De brancheorganisatie neemt het voortouw voor een breed samengesteld Voedselcollectief, waarin alle ketenpartners de toekomst van de hele voedselketen en de positie van boeren en tuinders zullen gaan bespreken. Het uitgewerkte 'Farmer Friendly'-keurmerkplan zal daar aan de orde komen.
CBL - Positief gesprek CBL en FDF - CBL
  • Deel
Druk af