Proposition 12 werd in 2023 aangenomen en is dit jaar van kracht geworden. De wet gaat over de huisvesting van legkippen, kalveren en zeugen.

De wet vereist meer bewegingsruimte voor moedervarkens en hun biggen. Dat vergt aanzienlijke verandering in de stallen van dieren in de Amerikaanse agrarische sector. Boeren, slachthuizen zien er voorlopig geen been in omdat de kosten van het levensonderhoud in de VS net als in de EU flink zijn gestegen. Liever geen kostenstijgingen dus en bovendien willen zij niet alleen voor Californië produceren.

De nationale regering in Washington is niet blij met het besluit van de staat Californië omdat daar 13% van de Amerikaanse varkensvleesproductie wordt gegeten terwijl er vrijwel geen productie is. Californië staat nu als het ware 'droog' en moet importeren van buiten de VS.

Een groot deel van de Nederlandse varkenshouderijen voldoet aan de hogere Californische welzijnsstandaarden. Daarom zien Vion en zijn varkenshouders een unieke kans aan de Californische vraag te voldoen. Een groep Nederlandse varkensbedrijven van Vion's Good Farming Balance-programma is inmiddels goedgekeurd door Amerikaanse auditoren. De weg voor export naar Californië is nu vrij.

Lokaal in de VS geproduceerd varkensvlees voldoet in Californië niet aan de nieuwe vraag zodat import uit landen met hogere dierenwelzijnsstandaarden, zoals Nederland, onvermijdelijk is. De geslaagde audit en de daaropvolgende export naar Californië zijn voor Vion, dat zijn markt in vooral Duitsland ziet krimpen, een belangrijke stap.

Vion zegt niet alleen alleen de commerciële kans te willen benutten. Het bedrijf wil ook laten zien dat Nederlandse boeren bijdragen aan ethisch verantwoorde voedselproductie. Tevens wil Vion de Amerikaanse markt laten zien dat de koolstofuitstoot omlaag kan als de Amerikanen ook daar hogere eisen aan gaan stellen.

Mogelijk zal Proposition 12 een voorbeeldfunctie hebben voor andere Amerikaanse staten. Dat zal nog meer kansen bieden voor Nederlandse varkenshouders en mogelijk zelfs voor het opzetten van varkenshouderij naar Nederlandse retailstandaarden en slachthuizen daar, als de Amerikaanse sector te conservatief blijkt om te veranderen.
Dit artikel afdrukken