Nederland heeft officieel de status 'land met een verwaarloosbaar risico op BSE' toegekend gekregen van de World Organisation for Animal Health (OIE). In Nederland zijn sinds 1997 88 gevallen van BSE vastgesteld. Met de indeling in de hoogste categorie van de OIE schaart Nederland zich bij de Scandinavische landen en België, die eerder deze status kregen. Dat meldt Boerderij.
Dit artikel afdrukken