Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederland kende twee jaren van groei van het bbp per hoofd en kwam daardoor in 2022 weer boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De groei in 2022 was groter dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Op plek nummer 1 staat Luxemburg met een bbp per Luxemburger van €119.200 dat het Nederlandse van €53.200 ruim verdubbelt. Die plek heeft het land te danken aan het relatief grote aantal financiële instellingen en aan het feit dat veel mensen in het land werken maar er niet wonen. De tweede plek is voor Ierland, daarna komen Denemarken en Nederland.

Bulgarije heeft het laagste bbp per inwoner in de Europese Unie. Met €12.400 is dat ruim twee en een half keer zo laag als het EU-gemiddelde.

In 2022 was het Luxemburgse bbp per inwoner ruim negen en een half keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner. Met dezelfde hoeveelheid geld kan je wel meer kopen in Bulgarije dan in Luxemburg. Eurostat corrigeert daarom voor verschillen in prijspeil om de welvaart van landen te kunnen vergelijken.

Gecorrigeerd voor prijsverschillen tussen EU-landen was het Nederlandse bbp per inwoner in 2022 ruim €45 duizend. Ook met deze correctie staat Nederland op de vierde plaats. Na deze correctie is het Luxemburgse bbp per inwoner ruim vier keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner.

bbp europa


Afgelopen augustus schatte het Centraal Planbureau dat het totaal aantal armen (mensen met een te laag besteedbaar inkomen om in hun basisbehoeften te voorzien in Nederland) door de inflatie en achterblijvende loonstijging in ons land is toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 1,3 miljoen.

Het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking is slechts een indicatie van de totale economisch waarde die in een land wordt gecreëerd, maar niet van de verdeling daarvan.
Dit artikel afdrukken