Noord-Brabantse eigenaren van leegstaand agrarisch vastgoed krijgen steun bij herbestemming of sloop, meldt Boerderij. Leegstand heeft volgens de provincie grote negatieve gevolgen voor de samenleving, en zal de komende jaren alleen maar toenemen nu de provincie de intensieve dierhouderij aan banden legt. Gedeputeerde staten, 22 gemeenten en Brabant Advies creëren daarom een kennisplatform om de Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) een andere bestemming te geven. Zo hopen de partijen tegelijkertijd ervaring op te doen met nieuwe methoden om het platteland leefbaar te houden. De regeling behelst financiële ondersteuning bij een oriëntatiegesprek, verkenning en analyse, en bij de start van herontwikkeling van het vastgoed.
Boerderij - Brabant adviseert over herbestemming leegstaande stallen
  • Deel
Druk af