Vandaag presenteerde het bestuur van de provincie Noord-Brabant een gedetailleerd plan om de veehouderij in de provincie te beteugelen. Na alle daarover op Foodlog al gerapporteerde elementen en hun historie, blijkt het meest opvallende element een investeringsfonds dat Gedeputeerde Staten (GS) voorziet om veehouders te ondersteunen bij individuele keuzen.

GS wil een publiek-privaat investeringsfonds creëren dat veehouders aan leningen helpt om versneld te verduurzamen. De provincie verwacht dat er in totaal €30 miljoen nodig is voor dit fonds. De provincie wil er substantieel aan bijdragen, maar alleen als ook andere partijen dat doen.
Brabant - Samenhangend pakket maatregelen zorgvuldige veehouderij - Provincie Noord-Brabant
  • Deel
Druk af