Het Belgische Departement Landbouw en Visserij bevroeg in 2012 663 landbouwers over allerlei aspecten van hun leven. Gemiddeld geven de boeren het 'boerenleven' een 7,5. Toch blijkt op deelaspecten veel ontevredenheid en stress voor te komen.

Het inkomen staat bovenaan de lijst van zorgenkinderen: de helft van de ondervraagde boeren maakt zich daar 'meestal tot altijd' zorgen over. Overheidsbeleid, met name vergunningen en rechten, administratieve lasten en ook daar onzekerheid, is een tweede grote zorgfactor. Hoewel een derde van de Belgische boeren schaalvergroting als strategie naar de toekomst ziet, zorgt investeren en uitbreiden ook voor veel kopzorgen. Vooral de moeilijkheid om grond te verwerven wordt als zorg genoemd.

De meeste boeren zijn tevreden tot zeer tevreden met hun leven in het algemeen. Het is hard werken, maar het levert ook veel voldoening. Toch zijn de stressniveaus hoog: "Eén landbouwer op drie heeft het stresserende gevoel alleen maar te leven om te werken. Iets minder dan de helft voelt zich (bijna) nooit kalm en ontspannen", schrijft Vilt.
Dit artikel afdrukken