Het verplicht weergeven van hygiëne-beoordelingen is een effectieve en goedkope maatregel om hygiëne te bevorderen. In Wales zijn horecabedrijven sinds november 2013 al verplicht hun beoordeling met een sticker op de deur openbaar te maken. Sindsdien daalde daar het aandeel 0-beoordelingen van 0,6% tot 0,2%. In Noord-Ierland treedt op 7 oktober een vergelijkbare regel in werking. Alleen de aankondiging van de verplichting leidde daar al tot verbeteringen; in de periode van juli tot september daalde het aandeel onvoldoendes van 3% naar 2%.

Verplichte openbaarmaking
In Engeland en Schotland is het voor horeca-bedrijven niet verplicht hun beoordeling openbaar te maken. Uit het Guardian-onderzoek blijkt dat in Engeland (6%) en Schotland (10%) het aandeel onvoldoendes aanmerkelijk hoger ligt dan in Wales (5%) en Noord-Ierland (2%). Voor de Britse Labour-politicus Clive Betts is dat voldoende reden om te pleiten voor het verplicht invoeren van de openbare hygiënebeoordeling in heel Groot-Brittannië.

Lofzang
Betts koppelt zijn oproep aan een lofzang op de voedselinspectie, "een dienst die over het algemeen onopgemerkt blijft bij het brede publiek maar die door datzelfde publiek danig gemist zouden worden als ze er niet meer zouden zijn." Hij betreurt het dat bezuinigingen juist de voedselinspectiediensten hard getroffen hebben. In 2012-13 waren er in Groot-Brittannië nog 4,2 fulltime inspecteurs per 1.000 voedselbedrijven, in 2014-15 nog maar 3,7. In Engeland zijn maar 3,2 inspecteurs per 1.000 bedrijven beschikbaar.

Ook in Nederland issue
In Nederland speelt het vraagstuk van het openbaar maken van inspectiegegevens ook al langer. Recent nog zette RTL in Nederland de NVWA-inspectierapporten van 172 restaurants - die in 2015 onder verscherpt toezicht stonden van de NVWA - online. De restaurants die voor de rechter bezwaar maakten tegen deze openbaarmaking, werden in het ongelijk gesteld. "Het belang van een transparante overheid is groter dan het feit dat de restaurants schade lijden vanwege de publicatie", oordeelde de rechter.

De NVWA belooft al langere tijd de inspectieresultaten van alle horecabedrijven openbaar te maken. Sinds 2014 is alleen van de lunchrooms in Nederland een 'stoplichtcode' te raadplegen. Om ook in Nederland meer transparantie af te dwingen, startte foodwatch eerder deze maand een emailcampagne.
Dit artikel afdrukken