De Belgische ministerraad heeft een reeks maatregelen goedgekeurd die vorige maand zijn aangekondigd na de fipronil-crisis die de Belgische pluimveehouderij en verwerkende industrie heeft getroffen, vermoedelijk met vanuit Nederland geleverde verboden middelen.

Dit betekent dat een pakket van sociaal-economische maatregelen van kracht wordt om de pluimveebedrijven die schade hebben geleden financieel te helpen. Minister van Middenstand Denis Ducarme kondigde aan dat een voorontwerp van wet is goedgekeurd dat collectieve rechtsvorderingen - 'class action suits' - mogelijk maakt voor zelfstandigen en midden- en kleinbedrijven. Zulke bedrijven kunnen zo gemakkelijker massaschades verhalen op een veroorzaker. De Belgische staat stelde zich al op als eiser tegen het Nederlandse verdelgingsbedrijf Chickfriend, de verdachte van een groot aandeel in de fipronilcrisis. Dat meldt Vilt.

De Nederlandse overheid kondigde steunmaatregelen die de Nederlandse pluimveehouderijsector niet ver genoeg vindt gaan. De sector kondigde zelfs een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op Boerderij zegt minister Kamp van EZ, die na het vertrek van staatssecretaris Van Dam naar de NPO op 1 september ook de boerenportefeuille beheert, dat Nederland gezonde pluimveebedrijven niet zal laten omvallen. De regering werkt samen met banken aan een regeling om dat doel te bereiken. Staatssteun aan de sector vindt hij echter geen goed idee. Hij wil toetsten of de Belgische maatregelen wel toegestaan zijn binnen de EU.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Licht op groen voor steun aan eiersector - VILT
  • Deel
Druk af