Na de Belgische Boerenbond, de Franse en Nederlandse boeren, toont nu ook het Algemeen Boerensyndicaat van België (ABS) zich verongelijkt over de rol van de EU bij het ontstaan van de eiercrisis. De EU zou niet hebben gezorgd voor een eerlijk, zgn. level playing field voor boeren. Daardoor mogen goedkope kooieieren de EU binnenkomen, terwijl ze daar niet meer geproduceerd mogen worden.

Vilt.be schrijft over de ABS:
Volgens de landbouworganisatie laat Europa tezelfdertijd de invoer van kooi-eieren uit bijvoorbeeld Oekraïne toe. “En daar wordt volop gebouwd aan nieuwe legbatterijen voor de productie van eieren die naar Europa geëxporteerd zullen worden. Voor een appel en een ei”, stelt ABS. “Van een level playing field is hier duidelijk geen sprake, integendeel."

In commentaren op Foodlog dreigt een consensus te ontstaan dat deze visie onjuist is. Volgens EU-lobbyist Peter Jens en LEI-econoom Krijn Poppe hadden de boeren moeten zien dat de markt voor de eieren die binnen de EU gemaakt mogen worden veel kleiner is dan de productievolumes waar de boeren voor hebben gekozen. Eigen schuld dus, zeggen zij samen met EU-beleidsmakers in Brussel.
Dit artikel afdrukken