Gezondheidseconoom Lieven Annemans en medisch ethicus Ignaas Devisch van de Universiteit Gent onderzochten wat er zou gebeuren met het gewicht en de gezondheid van de Belgen als er een 'heffing van tien procent op ongezonde voeding' zou worden ingevoerd. Ze borduurden daarmee voort op eerder onderzoek waaruit al bleek dat een dergelijke heffing de gemiddelde BMI zou doen afnemen. Op dit moment is de helft van de Belgen te zwaar.

2,2 miljard euro besparing op zorgkosten
Iedere maatregel die bijdraagt aan het verminderen van het overgewicht, doet ook het risico op een aantal ziektes die verband houden met obesitas afnemen. Met name hart- en vaatziekten, diabetes, beroertes en sommige kankers lopen terug met een afnemend overgewicht. Annemans en Devisch becijferden dat een 'vet- en suikertax' van 10% een besparing aan zorgkosten van 2,2 miljard euro in twintig jaar zou opleveren.

Vettax moet passen in 'globaal preventieplan'
In De Standaard noemt Annemans een belangrijke voorwaarde voor het doen slagen van een dergelijke financiële maatregel: "Uit ons onderzoek blijkt dat landen die zo'n belasting goed voorbereiden, in hun opzet slagen. Denemarken heeft laten zien hoe het zeker níet moet. De Finnen, daarentegen, hebben hun 'snoeptaks' recent met succes ingevoerd." Dat deden ze door vanaf het allereerste begin de voedingindustrie en de bevolking erbij te betrekken, en heel duidelijk te zijn over het doel van de maatregel: de volksgezondheid erop vooruit laten gaan.

Annemans en Devisch benadrukken op VRT dat de taks goed ingekaderd wordt in een totaalpakket van maatregelen. Dat moet voorkomen dat mensen die onderaan de sociaal-economische ladder staan er het slachtoffer van worden. "Armere mensen kopen vaak goedkope producten en die zijn vaak minder gezond", zegt Annemans. De inkomsten moeten dan ook worden gebruikt voor 'subsidies voor groenten en fruit, en voor campagnes rond gezonde voeding op maat van de groepen die ze het hardst nodig hebben'.

Fotocredits: David Huang
Dit artikel afdrukken