Vissers zijn, net als in 2011, woedend op milieuorganisatie Greenpeace. De Klaverbank is een belangrijk visgebied. Wie daar keien ingooit, berokkent de visserij schade omdat de netten er beschadigd door raken. Kleinere schepen kunnen er zelfs door kapseizen, met alle mogelijke gevolgen van dien in open zee.

Tegen de Telegraaf zegt Pim Visser, voorman van Visned, de belangenorganisatie voor vissers: "een onverantwoordelijke actie die vissers in gevaar brengt. Gewoon schandalig! We overleggen over de juiste manier van gebiedsbescherming. Een beetje zielig dat Greenpeace niets constructievers weet te bedenken en vissers die hier part noch deel aan hebben in gevaar worden gebracht."

Foodlog stelde twee vragen aan Han Lindeboom, hoogleraar Mariene Ecologie aan IMARES/Wageningen UR. Nog maar kortgeleden noemde hij het Nederlandse visserijbeleid voor de Noordzee 'een wassen neus'. Hij ziet een belangrijke rol voor Den Haag in het aanhoudende conflict tussen milieuorganisaties en vissers, maar te weinig lef in Kamer en regering. We waren dan ook benieuwd naar zijn reactie op de actie van Greenpeace om beter beleid af te dwingen.

Kun je de actie begrijpen - en mogelijk zelfs billijken - als uitvloeisel van politiek falen?
Lindeboom: "Ik begrijp dat Greenpeace niet tevreden is met de ligging en grootte van de te beschermen gebieden. Ik heb dat zelf ook in mijn colleges voor de Universiteit van Nederland aangegeven. Echter het gooien van stenen op plaatsen waar gevist mag worden kan ik absoluut niet steunen of goedkeuren. En ik heb er begrip voor dat vissers hier boos over zijn. Als men te zijner tijd weer stenen wil toevoegen aan voor de visserij gesloten reservaten waar van oudsher stenen voorkomen is dat prima. Maar zo als Greenpeace het vandaag doet, niet dus."Is het een productieve actie waar de visstand en de Noordzee bij winnen?
Lindeboom: "Als je stenen, hard substraat, toevoegt aan de bodem van de Noordzee (iets wat in windparken ook gebeurt) leidt dat tot verhoging van de biodiversiteit en van de lokale biomassa. Ook kunnen bepaalde vissen en ongewervelden er hun eieren op afzetten. Echter dit gaat maar om een beperkt aantal stenen, dus maakt het voor het systeem als geheel weinig uit. Je kunt dit niet verkopen als een actie waar de visstand bij wint, daarvoor is de schaal te klein."

Op 9 mei gaf Greenpeace op zijn site aan 'uniek onderzoek' te doen naar het als gevolg van de stenendump onstane zeeleven op de Klaverbank. De milieuorganisatie presenteerde daar onder meer deze video bij:


Fotocredits: steen op de Klaverbank, gedumpt in 2011, Greenpeace
Dit artikel afdrukken