De drie twijfelen aan de juistheid van het datamateriaal die zij voor hun onderzoek hebben gebruikt. Dat doen ze na het tumult dat ontstond door een open brief van ruim 180 onderzoekers en onderzoekscentra die hen op fouten wezen.

Volgens de onderzoekers heeft Surgisphere, het bedrijf dat hen de onderzoeksdata waarop zij hun conclusies baseerden heeft verstrekt, niet alle gegevens verstrekt voor een onafhankelijk onderzoek. Daarom kunnen zij "niet langer instaan voor de waarheidsgetrouwheid van de primaire gegevensbronnen". De redactie van The Lancet drukt in een kort bericht “bezorgdheid” uit en wijst de lezers erop "dat ons ernstige wetenschappelijke vragen gemeld zijn”. De auteurs hebben intussen zelf om een audit naar de studie gevraagd. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Het artikel van 22 mei had grote consequenties. Het meende te kunnen concluderen dat hydroxychloroquine niet gunstig is voor gehospitaliseerde Covid-19-patiënten en zelfs schadelijk kan zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot klinische proeven met hydroxychloroquine tegen Covid-19 op te schorten. Het middel gold na het onderzoek als ongeschikt omdat het hartproblemen kan veroorzaken. Overal in de wereld werden vervolgens klinische tests met het middel hydroxychloroquine per direct gestopt.

Hydroxychloroquine staat onder reumatologen bekend als een mild middel dat al decennialang wordt gebruikt. Het meest bekend is het geneesmiddel Plaquenil van Sanofi. Volgens de rebelse Franse onderzoeker en arts Didier Raoult, die onmiddellijk op fouten in de Lancet-publicatie wees, zou het een uitstekend middel zijn om Covid-19 vroegtijdig te remmen. Ook diens onderzoeken gelden echter als ondeugdelijk. Een wetenschappelijk blad schreef op 27 mei dat Raoults carrière na de Lancet-publicatie voorbij zou zijn. Dat zou je al helemaal kunnen denken, nadat Raoult bleek experimenteel hydroxychloroquine te hebben voorgeschreven aan patiënten buiten hun medeweten.

Na de open brief lijken conclusies over Raoults loopbaan voorbarig, maar tevens even onzeker als de manier waarop wetenschappers én instituties conclusies trekken in onzekere tijden waarin zij met zekere oplossingen willen komen voor praktische problemen. Er valt alleen maar te leren door verstandig experimenteren. Affaires als deze ondergraven het vertrouwen in wetenschap als probleemoplosser in bange tijden. We moeten weer leren experimenteren en ons van de foute gedachte ontdoen dat wetenschap antwoorden heeft.
Dit artikel afdrukken