Het ecosysteem in het Amazonegebied past zich aan veranderende omstandigheden aan, maar niet snel genoeg om de klimaatverandering bij te kunnen benen. Dat schrijft Phys Org naar aanleiding van een in Global Change Biology gepubliceerd onderzoek van een team van 100 wetenschappers onder leiding van de University of Leeds.

Een team van 100 wetenschappers voerde sinds de jaren ‘80 op meer dan 100 locaties metingen uit. In die jaren is de samenstelling van het regenwoud veranderd. Hogere temperaturen, meer koolstofdioxide (CO2) in de lucht en toenemende droogte hebben uiteenlopende implicaties voor groeisnelheid en sterfte per boomsoort.

Hoge bomen, die een zogenoemde ‘boomlaag’ of canopy vormen, vangen meer licht en groeien sneller bij een hoger meer CO2-gehalte. Kleinere bomen met een grotere waterbehoefte sterven langzaam uit. Het aantal bomen dat beter droogte bestendig is, stijgt maar is onvoldoende om de sterfte te compenseren.

In het Puerto Ricaanse regenwoud kwam recent een andere consequentie van de klimaatverandering aan het licht: daar leven 60 keer minder reptielen en insecten dan 40 jaar geleden.
Phys.org - Amazon forests failing to keep up with climate change
  • Deel
Druk af