Landbouwwoordvoerder Janneke Snijder van de VVD is een verklaard tegenstander van subsidies voor biologische teelt. Daarmee gaat ze in tegen het huidige politieke klimaat in dat de hoge knuffel- en aaibaarheidsstatus van biologisch weinig kritisch heeft overgenomen.

De VVD is van mening dat er gewoon dient te worden ingesprongen op de vraag van consumenten. Ik zou als voorstander van een high-tech, low touch organic 2.0 met gezond wantrouwend naar haar antwoorden moeten kijken. Maar, mevrouw Snijder is kraakhelder en legt vooral de verantwoordelijkheid bij de burgers en de sector zelf voor verbetering van de huidige systemen. Daar kan de foodloglezer het toch alleen maar mee eens zijn?

Wat gaan we straks eten?
Dat laten we als VVD helemaal aan de consument over. Wij gaan als partij niet sturen in eiwit producties of in vleestaxen! Wat we wel weten is dat het voedsel dat hier wordt geproduceerd van een kwalitatief hoog niveau is en aan alle eisen van voedselveiligheid voldoet. Het maakt de VVD niet uit of je nu wel dagelijks een stukje vlees op je bord wilt of besluit dit een dag of aantal dagen niet te doen en misschien wel helemaal geen "lapje" op je bord wilt.

Hoe gezond zijn we dan?
Als het aan de VVD ligt zijn we allemaal gezond.
Maar ook daar zijn mensen voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor, tenminste voor dat del wat gaat over het voedsel aanbod. Er is een breed en kwalitatief hoog waardigvoedsel pakket te koop. En bij gezond hoort wel dat je "maat " weet te houden en duidelijk is dat teveel eten niet zo gezond is. Maar ook daar zijn mensen zelf bij.Hoe ziet het platteland eruit?
Een platteland met gezonde agrarische bedrijven, die hun rol vervullen als voedsel producent en daarnaast het landschap onderhouden. Deze bedrijven zorgen er namelijk voor dat het platteland er fleurig en florissant bij ligt. Een aantal bedrijven zal ook een grote tot grotere rol gaan vervullen in het beheer van dat landschap en de natuur. En boeren dienen daar wel voldoende vergoeding voor te ontvangen.

Hoeveel boerenproduct en ander voedsel gaan we dan ex- en importeren?
De agrarische sector zal ook in de toekomst veel producten gaan exporteren. De VVD zal de agro sector zeker niet in de weg staan om innovatieve en productie verhogende omstandigheden te benutten.
Er zal ook geimporteerd worden, echter dat dient wel aan dezelfde eisen te voldoen dan waaraan de europese en nederlandse agrosector moet voldoen. Gelijk speelveld is voor de VVD het uitgangspunt.
En de hoeveelheid zal helemaal afhangen van productie omstandigheden, die wat ons betreft zo optimaal mogelijk kunnen / moeten zijn.

Dit is het tweede interview in de serie Als je weet wat je wilt eten, op wie moet je dan stemmen De serie werd geopend door Samuel Levie met Marianne Thieme van de PvdD.
Dit artikel afdrukken