De NOS besteedt aandacht aan de toenemende faillissementen in de Nederlandse glastuinbouw. Die verkeert al jaren in de problemen. Dat wordt nu ook door de grootste financier, Rabobank, erkend.

"We zien steeds meer tuinders die de rente en aflossing niet kunnen betalen", zegt Ruud Huirne, directeur Food en Agri bij de Rabobank.

Van zowel een sectorbestuurder als een directeur Food en Agri mag wel wat meer verwacht worden dan 'allemaal aan de snoeptomaatjes'. Voor je het weet, is ook die markt overvoerd
'We produceren de verkeerde dingen'
Volgens Huirne is het tijd voor een nieuw verdienmodel. Het roer moet om bij de tuinders, die 'te weinig nadenken over wat ze produceren' en daar ook nog eens teveel van maken. Telers verbouwen paprika's en blijven dat doen, ook al is er niet altijd vraag naar. Voor sommige producten is de markt verzadigd, hetgeen tot prijsdruk leidt. Dat toonde ook de Ruslandcrisis aan, die de prijzen nog eens extra onder druk zette. "Wat je nu ziet, is dat de prijzen te laag zijn, waardoor telers in de financiële problemen komen."

Huirne ziet wel een oplossing: "We produceren voor een deel de verkeerde dingen, daar moeten we wat aan doen." Telers moeten beter naar de consument luisteren. Kijk maar naar de snoeptomaatjes. "Die zijn geliefd bij de consument. Zorg dat daar dan meer van komt en schroef de productie van die grote trostomaten terug. Oftewel, let meer op de markt."

Toen hij voorstelde dat de tuinders dan ook echt naar bijvoorbeeld China moesten verhuizen om de markt daar te snappen, bleek dat weer niet de bedoeling. Rabobank vroeg hem vriendelijk iets anders te schrijven
Marktinnovatie en merken
Het lijkt er op dat Rabobank dan toch begint in te zien dat het anders moet in een sector waar telers en geldverstrekker elkaar al jarenlang in de houdgreep hebben.
De glastuinbouwsector zit ondertussen niet stil en werkt aan een andere aanpak. "We moeten tot een meer vraaggestuurde productie komen. Daarnaast werken we aan marktinnovatie, dus nieuwe producten en concepten, en aan het merkenbeleid van Nederlandse producten. Dat houdt in dat tomaten niet meer anoniem in het schap liggen, maar dat de herkomst wordt vermeld en specificaties zoals duurzame teelt," zegt Nico van Ruiten van LTO Glaskracht bij de NOS. Of dat helpt als je ook weer allemaal teveel trostomaatjes gaat maken? Van zowel een sectorbestuurder als een directeur Food en Agri mag wel wat meer verwacht worden dan 'allemaal aan de snoeptomaatjes'. Voor je het weet, is ook die markt overvoerd.

Olaf van Kooten
In tuinbouwvakblad Onder glas kwam onlangs tuinbouwprofessor en Foodlogcommentator Olaf van Kooten met een ontboezeming. Tuinders moesten internationaliseren, vond destijds Rabobank. Toen hij voorstelde dat de tuinders dan ook echt naar bijvoorbeeld China moesten verhuizen om de markt daar te snappen, bleek dat weer niet de bedoeling. Rabobank vroeg hem vriendelijk iets anders te schrijven. Volgens Van Kooten kun je vanuit Nederland niet de internationale markt voeden. Dat leidt immers altijd tot overproductie. Over zijn reactie op het verzoek zijn advies toch anders te schrijven, zegt hij: "Ik heb maar niet geantwoord."

Fotocredits: 'Cherry tomatoes', Robert Couse-Baker
Dit artikel afdrukken