Op nieuwszender BNR legt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh van Albert Heijn uit waarom de supermarkt afziet van een claim: "Nederland is gebaat bij een sterke pluimveesector. Er is al heel veel schade geleden. Dat is de reden dat wij hebben besloten om geen claim in te dienen". Ze voegt er aan toe: "Het zou heel mooi zijn als meer supermarkten dit voorbeeld volgen. Het zou echt bijdragen aan een sterke pluimveesector." Volgens BNR, dat het bij het CBL navroeg, is nog niet bekend of andere supers het voorbeeld van Albert Heijn gaan volgen.

In Nederland zijn alle ogen gericht op oud-minister Winnie Sorgdrager, die van de overheid opdracht heeft gekregen de fipronilaffaire tot op de bodem uit te zoeken. Dat onderzoek moet volgens planning eind dit jaar klaar zijn. Supermarkt Jumbo laat in een reactie weten een eventueel besluit af te laten hangen van het onderzoek: "onze schade valt in het niet bij die van de boeren".

In België besloten de supermarkten in september geen claim in te dienen bij de pluimveehouders. "Pluimveebedrijven waren ook maar te goeder trouw,” klonk het in België, waar de overheid een pakket steunmaatregelen in het leven heeft geroepen. De schade voor de Belgische pluimveehouders is inmiddels opgelopen tot €14 miljoen, aldus de Boerenbond. In Nederland stond de teller op €33 miljoen maar is het einde nog niet in zicht. Fipronil blijkt bijzonder lastig te verwijderen en ook het afvoeren van fipronilmest gaat maar mondjesmaat.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, noemt het besluit van Albert Heijn "echt heel goed nieuws". Volgens haar is hiermee een "miljoenenclaim" voorkomen. De pluimveesector zelf heeft overigens ook zelfs nog claims in voorbereiding, bij de leveranciers van het illegaal fipronil-houdende bloedluisbestrijdingsmiddel en bij toezichthouder NVWA. "Dat soort dingen kent toch een langere doorlooptijd," aldus De Haan.

Dit artikel afdrukken