Het aantal faillissementen zal dit jaar met 10% stijgen ten opzichte van 2018, verwacht ABN AMRO. De toename is het gevolg van de wereldwijde groeivertraging van de economie. Tussen de verschillende bedrijfssectoren zullen wel grote verschillen optreden.

Sectoren als de retail en horeca lijden onder het dalende consumentenvertrouwen en afnemende consumptie. Bedrijven die exporteren kampen met de teruglopende groei van de wereldhandel en de onzekerheid rondom brexit en de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

In de horeca is de afgelopen 12 maanden al een forse stijging van het aantal faillissementen te zien, aldus de bank. Voor 2019 is in deze sector een stijging van 10% te voorzien.

Voor de agrarische sector ziet het plaatje er anders uit. Het aantal faillissementen in de landbouwsector is traditioneel laag en zal komend jaar naar verwachting niet boven de 2 tot 5% toename uitkomen. "Ondanks dat slechts een gering aantal agrarische bedrijven failliet is gegaan, is het duidelijk dat veel boeren worstelen om hun hoofd boven water te houden", schrijft de ABN AMRO in het rapport. "Boeren moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen".

Boeren verdwijnen niet zozeer door faillissementen, als wel door consolidatie. Het aantal fusies en overnames neemt toe. Tot 2020 geldt zowel voor de pluimvee- als varkenshouderij bovendien een stoppersregeling, zodat failleren niet hoeft.
ABN AMRO - 10 procent meer faillissementen in 2019 dan in 2018
  • Deel
Druk af