Als concurrerende bedrijven onderling afspraken willen maken op het gebied van duurzaamheid moeten ze niet worden tegengehouden door het kartelverbod, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het geval van duurzaamheid wegen de voordelen voor de gehele samenleving op tegen de mogelijke nadelen voor de consument van kartelvorming.

Kartelvorming is verboden. Concurrerende bedrijven mogen in principe geen onderlinge afspraken maken, omdat deze negatief uit kunnen pakken voor de consument. De ACM wil daar nu een uitzondering voor maken. Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om afspraken te maken als die positief bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen.

De uitzonderingssituaties worden beschreven in de conceptleidraad ‘duurzaamheidsafspraken’, aldus NU.nl. Deze conceptleidraad wordt nu voorgelegd aan nationale en internationale belangengroepen, bedrijven, wetenschappers, belangstellenden en overheden.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We zien dat bedrijven steeds vaker verantwoordelijkheid willen nemen voor een meer duurzame samenleving. Dat juichen wij toe. Bedrijven kunnen met deze leidraad in de hand meer samenwerken om dit doel te bereiken, zonder de concurrentieregels te overtreden. We geven aan welke ruimte ze hebben, maar stellen ook duidelijke voorwaarden om ‘greenwashing’ te voorkomen en te zorgen dat de samenleving als geheel profiteert van de samenwerking.”
Nu.nl - ACM wil dat bedrijven wél afspraken kunnen maken om klimaatdoelen te halen | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
  • Deel
Druk af