De LTO Nederland vrees wordt bewaardheid: 'de afspraken die ketenpartijen hebben gemaakt in het kader van Kip van Morgen zijn een overtreding van het nationale kartelverbod'. Dat schrijft Boerderij vandaag.

Rapport in bezit van Boerderij
Boerderij beschikt inmiddels over het nog niet vrijgegeven rapport van de Autoriteit Consument en Markt. In het rapport worden de afspraken tussen de ketenpartijen rondom de Kip van Morgen (KvM) geanalyseerd. De ACM concludeert dat deze afspraken niet voldoen 'aan de vrijstellingscriteria van de mededingingswet'.

De mededingingswet verbiedt kartelvorming en prijsafspraken. De Kip van Morgen-afspraken, tussen pluimveesector en het CBL, de branchevereniging van de supers, die moeten leiden tot verduurzaming van het kipassortiment, zijn kartelafspraken. Volgens de ACM kunnen bepaalde duurzaamheidsinitiatieven vrijgesteld worden, als de afspraken 'leiden tot verbetering van de productie of distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang; in het geval van KvM is dat te vertalen in verbetering van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid', aldus Boerderij.

'Geen nadere marktbrede afspraak nodig'
In de analyse van de KvM-afspraken concludeert de ACM dat de consument geen voordeel gaat ondervinden maar wel meer moet gaan betalen voor de KvM. Zijn saldo is 64 cent negatief. Tel daarbij op dat de ACM 'veel dynamiek' signaleert in de markt op het gebied van verduurzaming en voldoende restconcurrentie ziet overblijven (zowel voor gangbaar als voor vlees dat aan hogere dierwelzijnscriteria voldoet), en het eindoordeel is duidelijk. Er is geen nadere marktbrede afspraak nodig. De vrijstelling komt er niet.

Ondertussen speculeren betrokkenen er lustig op los. Staatssecretaris Sharon Dijksma lijkt niet ongelukkig met het nog 'rondzwevende' rapport en hint op een mogelijk achterhaalde wetgeving, waardoor ze zal kunnen ingrijpen bij een ongunstig oordeel. Ook Hans Huijbers denkt langs die lijnen, zei hij gisteren. "Als de ACM niet akkoord is, moeten we kijken of de wet aangepast kan worden of dat het concept aangepast kan worden", citeerde Boerderij.

Fotocredits: 'Born sleepy', Belgianchocolate
Dit artikel afdrukken