Een nieuw onderzoek, van onder meer het Nederlandse ruimte-onderzoeksinstituut SRON, heeft precies dat gedaan. En de resultaten laten overtuigend zien dat olie-installaties voor de winning van schalie-olie grote bronnen van methaanuitstoot blijken te zijn, schrijft de Volkskrant. Dat de exploratie van schaliegas een bron van grote methaanemissies is, is al enkele jaren bekend.

Om de uitstoot precies te bepalen, keken de onderzoekers met satellieten naar de methaanuitstoot in het Permian Basin, het grootste olieveld van de Verenigde Staten, gelegen in New Mexico en Texas. In een olieveld kunnen duizenden 'puntbronnen' zijn, zoals olieputten, verzamelstations, compressorstations, opslagtanks, pijpleidingen, verwerkingsinstallaties en fakkels. Meestal is een klein aantal installaties verantwoordelijk voor het merendeel van de methaanemissies op enig moment, zoals inefficiënte affakkeling of opzettelijk ontluchten van putten of tanks.

In het onderzoek werden maar liefst 37 zogeheten 'extreme puntbronnen' gelokaliseerd met een uitstoot van meer dan 500 kilo methaan per uur. De grootste vervuiler kwam tot 6.000 kilo methaan per uur. Het Permian Basin als geheel bleek de grootste methaanuitstoter van de VS te zijn en de werkelijke uitstoot 2 keer zo groot als schattingen tot nu toe. Opvallend was verder dat het merendeel van de extreme puntbronnen zich voordeed bij nieuwe installaties.

Trump
Volgens hoogleraar klimaatwetenschap Sander Houweling - niet bij het onderzoek betrokken - zou een mogelijke oorzaak zijn dat het toezicht er tijdens het presidentschap van Donald Trump er niet strenger op is geworden. Trump gaf de olie- en gasindustrie ruim baan en beknibbelde op de budgetten van toezichthouders. "Hier zie je de mogelijke consequenties", zegt Houweling. "Dit wekt toch de indruk dat er nonchalant wordt omgesprongen met lekkages." Frustrerend en zonde vindt hij. "Lekkage is economisch verlies. Nu het toch naar boven komt, zou je dit aardgas ook kunnen afvangen en het gebruiken voor andere doelen, zoals het verwarmen van huizen of het opwekken van elektriciteit."

Het methaan dat uit het Permian Basin vrij komt is voldoende om 2 miljoen Amerikaanse huishoudens van energie te voorzien. En verbrand je methaan, dan ontstaat CO2. Ook een broeikasgas, maar wel 34 keer minder schadelijk dan methaan.

Pikant: de VS willen hun schaliegasproductie exporteren. Onder meer naar de EU. Ons deel van de wereld moet kiezen tussen aardgas uit het Rusland van Poetin - waar we niet voor voelen - of schaliegas-met-methaanemissies uit de VS. In het laatste geval, maakt het onderzoek duidelijk dat we er wijs aan doen de nieuwe regering Biden nieuwe eisen te stellen.
Dit artikel afdrukken