image We hebben het hier regelmatig over de eetgewoontes van de huidige generatie schoolgaande jeugd. De groep die, zoals mijn moeder dat pleegde te zeggen, nog in de groei is.
Het lijkt wel of hun eetgdrag steeds sneller verslechtert: pakjes, zakjes, snacks, on-the-go. Jamie Oliver heeft dit probleem 'voelbaar' gemaakt voor de man in de straat.

Vandaag ontving ik een persbericht van de VWA die in Nederland onderzoek/steekproef heeft gedaan op zestig scholen. Het onderzoek liep van oktober 2005 tot het begin van april 2006 (het bericht is hieronder te vinden). Doel van het onderzoek was een nul-meting. Een peilpunt dus waarop het verschil met toekomstig onderzoek kan worden afgelezen.

Dat lijkt me een uitstekende zet, want ik ben heel benieuwd wat er uit het beleid (smaaklessen, reclameverboden, frisdrank-automaten verboden, kids in balance etc) terecht komt. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het niet veel oplevert, maar hoop vurig dat ik een zwartkijker ben. In ieder geval valt er nu iets te meten.

De status quo is overigens op zich al bedroevend. Helaas zullen we nooit meer weten hoe het er in 1957 - toen het allemaal nog idyllisch was in deze lage landen achter de dijken - uitzag. 23 januari 2007 - nieuwsbericht

Scholen spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een gezond eetpatroon en het tegengaan van overgewicht bij jongeren. Maar lang niet alle scholen bieden een assortiment levensmiddelen aan waarbij gezonde en minder gezonde keuzemogelijkheden goed in balans zijn.

Scholen kunnen jongeren het goede voorbeeld geven door een verantwoord aanbod van levensmiddelen aan te bieden. Zowel op Europees als op nationaal niveau wordt er aan gewerkt om het levensmiddelenaanbod op scholen te verbeteren. Om dit te ondersteunen heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoek gedaan op zestig middelbare scholen oftewel 5% van het totale aantal middelbare scholen in ons land.

Het onderzoek liep van oktober 2005 tot het begin van april 2006. De scholen bestonden uit HAVO-, VWO- en VMBO (praktijk en theorie)-scholen. De controleurs hebben vooral gekeken naar het aanbod van levensmiddelen bij uitgiftebalies en automaten. Voor het beoordelen van wat ‘gezond’ is, heeft de VWA de criteria van het Voedingscentrum gebruikt.
Bij alle scholen geeft de schoolleiding aan het probleem van overgewicht bij jongeren te onderkennen en 54 van de 60 scholen zegt dat er tijdens de lessen aandacht wordt besteed aan gezonde voeding. Vrijwel alle scholen (55) geven aan invloed te kunnen uitoefenen op het aanbod bij uitgiftebalies of automaten.

Als oorzaken voor het ontbreken van een gezond aanbod van levensmiddelen op middelbare scholen ziet de VWA dat kennis over gezonde voeding bij kantinebeheerders voor verbetering vatbaar is. Daarnaast bleek dat op scholen aan andere zaken, zoals drugs, alcohol en pesten, prioriteit wordt gegeven. Ook proberen scholen het aanbod van levensmiddelen aan de wens van de leerlingen aan te passen, om te voorkomen dat hun leerlingen de straat opgaan om eten te kopen in supermarkten of cafetaria in de omgeving.

De VWA gaat in het najaar van 2007 opnieuw een onderzoek doen naar het aanbod van levensmiddelen bij middelbare scholen.


rapport in PDF file

bron:VWA

Dit artikel afdrukken