Dat staat in het grondwaterrapport van het Chinese Ministerie van Water, meldt Vilt.

In geen van de 2.100, niet bijzonder diep geboorde, putten op het platteland in 18 noordelijke provincies is schoon water aangetroffen. In 80% van de geteste putten was de waterkwaliteit ronduit slecht, in 20% van de putten was de waterkwaliteit iets beter. In het water werd ammoniak, nitriet, nitraat, zware metalen en andere giftige stoffen aangetroffen.

In steden, waar het drinkwater uit diepere grondwaterreservoirs geput wordt, voldeed 85% van de waterbronnen wél aan de kwaliteitsnormen.

Volgens milieuorganisatie Greenpeace is het rapport een ernstige waarschuwing. "De watervervuiling is een minstens zo groot probleem als de luchtvervuiling." Het besef dat China's watervervuilingsprobleem mogelijk nog ernstiger is dan het smogprobleem, dringt maar langzaam door.

Fotocredits: 'Early Morning Farmland in China', Ray Devlin
Dit artikel afdrukken