Nederland telt zo'n 3500 veehouders die 'PAS-melders' worden genoemd. Het gaat om bedrijven die ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), van 2015 tot mei 2019, hun bedrijf al uitgebreid hadden of dat wilden doen, maar binnen grenzen. Zodanig dat de groei van de stikstofneerslag in een nabijgelegen kwetsbaar natuurgebied gering zou blijven. Als die stijging binnen de bandbreedte van 0,05 tot 1 mol per hectare per jaar bleef, vond de overheid dat een veehouder geen Natuurbeschermingswetvergunning (NB) hoefde aan te vragen. Een melding volstond.

Doordat de Raad van State het PAS in mei 2019 onderuit haalde, zijn de bedrijven in overtreding. NGO MOB, die het PAS samen met andere NGO's met succes wist aan te vechten bij de RvS, wilde de namen van deze groep veehouders weten om hen in gebreke te kunnen stellen. Het ministerie van Landbouw weigerde die te verstrekken. Toen het ministerie een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) negeerde, stapte de MOB naar de rechter. Vandaag oordeelde de rechter in Groningen dat het ministerie van Landbouw onterecht de namen aan de openbaarheid onthoudt en dus de gegevens van de 3500 boeren bekend moet maken. MOB laat ons weten op dit moment niet van plan te zijn om de boeren juridisch in gebreke te stellen. Anders dan we aanvankelijk berichtten, hoeven ze van MOB dus geen zaak tegen hun bedrijf te vrezen.

MOB voert soortgelijke zaken op dit moment wel tegen energiecentrales om de stikstofemissies in Nederland met juridische middelen omlaag te dwingen.
Leeuwarder Courant - Namen van 3500 boeren mogen niet langer onder de pet
  • Deel
Druk af