Volgens nieuw onderzoek door de Universiteit van Cambridge is één op de drie gevallen van dementie en Alzheimer te voorkomen - wereldwijd. De wetenschappers analyseerden data uit verschillende landen om tot een lijstje van 7 risicofactoren te komen:
- Diabetes
- Hoge bloeddruk (op middelbare leeftijd)
- Obesitas (op middelbare leeftijd)
- Weinig fysieke inspanning
- Depressies
- Roken
- Laag opleidingsniveau

Beïnvloedbare leefstijlfactoren
Gebrek aan beweging, roken, depressies en een lage opleiding zijn de belangrijkste risicofactoren. Een derde van de Alzheimer-gevallen kan in verband gebracht worden met leefstijlfactoren - bijvoorbeeld roken en bewegen - waar mensen iets aan kunnen doen.

Voor de andere tweederde sloegen de onderzoekers aan het rekenen. Welke impact zou het terugdringen van de overige risicofactoren hebben op toekomstige aantallen dementie-patiënten? Ze ontdekten dat er wereldwijd het aantal dementie-patiënten met 9 miljoen kan worden gereduceerd in 2050, als iedere risicofactor met 10% zou afnemen.

Zonder ingrepen zullen er naar schatting in 2050 106 miljoen mensen met Alzheimer zijn, meer dan drie keer zoveel als het aantal dementerenden in 2010. Alleen al voor Groot-Brittannië zouden 200.000 Alzheimerpatiënten voorkomen kunnen worden door lifestyle interventies, schrijft BBC News Health.

Win-win met bewegen
Onderzoeksleider professor Carol Brayne (Institute of Public Health, Cambridge) zegt in het artikel: "Hoewel er geen unieke aanpak is voor dementie, kunnen we op deze manier mogelijk wel stappen zetten zetten om ons risico dement te worden te verminderen. We weten wat de risicofactoren zijn, en dat ze vaak met elkaar verband houden. Door alleen al fysieke inactiviteit aan te pakken dalen ook obesitas, hoge bloeddruk en diabetesniveaus, en dat zal bij een aantal mensen dementie helpen voorkomen. Een win-win situatie, net als gezond oud worden in het algemeen." Het onderzoek is verschenen in The Lancet Neurology.

De vraag blijft natuurlijk hoe groot de inspanningen moeten zijn om factoren als opleidingsniveau en depressiviteit te laten dalen. Datzelfde geldt uiteraard voor meer bewegen. Mensen weten dat het moet, maar daarom doen ze het nog niet.
Dit artikel afdrukken