De Britse media slaan alarm: bij een persoon in North Yorkshire is het eerste geval van het varkensgriepvirus H1N2 vastgesteld. Mensen met ademhalingsklachten én varkenshouders zijn opgeroepen extra alert te zijn, om alle risico op een zoönose - het overspringen van een virus van dier op mens - bij voorbaat te minimaliseren. Al lijkt dat bij dit varkensgriepvirus niet direct voor de hand te liggen: wereldwijd zijn van deze stam sinds 2005 besmettingen bij 50 mensen gemeld.
Het UK Health Security Agency (UKHSA) heeft bevestigd dat bij één persoon Influenza A(H1N2)v is vastgesteld. Het geval werd ontdekt bij de routinematige nationale griepbewaking door het UKHSA en het Royal College of GPs (de Britse vereniging van huisartsen). Het UKHSA heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) formeel op de hoogte gesteld van de ontdekking.

Vanwaar de ophef? Dat heeft te maken met de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009. Dat was ook een varkensgriepvirusvariant (H1N1), die oversprong op mensen en zich snel over de wereld verspreidde, uiteindelijk meer dan 150 landen trof en meer dan 180.000 slachtoffers maakte. Maar vooral was het de eerste wereldwijde grieppandemie sinds de Spaanse griep van 1918. Na de Mexicaanse griep en zeker na de Covid-19-pandemie neemt ook de bezorgdheid over nieuwe zoönosen toe. Zowel de kans daarop als de impact ervan nemen exponentieel toe in relatie tot de groeiende wereldbevolking.

Contactenonderzoek
Niet gek dus dat de Britse gezondheidsautoriteiten aan de bel trekken. De Britse minister van Volksgezondheid, Victoria Atkins, prijst op de BBC het "grondige en uitgebreide screening- en monitoringprogramma" van het UKHSA. "Het is goed dat dit geval is ontdekt - vertrouw erop dat de UKHSA hun werk doen en zorgvuldig controleren," zei ze. Gezondheidsfunctionarissen zijn bezig met een contactenonderzoek. "In overeenstemming met de vastgestelde protocollen wordt onderzocht hoe de persoon de infectie heeft opgelopen en of er nog meer gevallen zijn die met de infectie in verband worden gebracht", aldus Meera Chand, de incident director van het UKHSA. Ook zal het toezicht via huisartsenposten en ziekenhuizen in delen van North Yorkshire verscherpt worden.

'Volledig hersteld'
Op dit moment is niet bekend of de persoon met varkens heeft gewerkt en wordt onderzocht waar de infectie vandaan kwam om te bepalen wat het risico is voor de menselijke gezondheid, schrijft The Guardian. Wel bekend is dat de persoon "ademhalingssymptomen had, licht ziek was en volledig hersteld is."

Menselijke infecties door varkensgriepvirussen komen voor - er zijn de afgelopen 20 jaar wereldwijd 50 gevallen van A(H1N2)v gemeld - maar ook het omgekeerde blijkt het geval: varkens kunnen varkensgriep krijgen van mensen. Het risico dat een zoönose zich ontwikkelt tot een pandemie is vooral groot wanneer mens-op-mens-besmetting optreedt; dat is bij het H1N2-virus niet het geval, onderstreept de Britse National Pig Association (NPA).

Het UKHSA adviseert iedereen met ademhalingssymptomen hetzelfde als altijd: vermijd contact met andere mensen zolang de symptomen aanhouden, vooral met ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. A(H1N2)v veroorzaakt "geen ernstigere ziekte dan andere algemeen circulerende soorten griep," zegt Paul Hunter, professor in de geneeskunde aan de Universiteit van East Anglia.

Varkenshouders is niettemin gevraagd alle tekenen die op varkensgriep wijzen meteen te melden bij hun plaatselijke dierenarts. De angst voor zoönosen zit er diep in.