De inwoners van Sri Lanka moeten zo veel en zo snel mogelijk groente en rijst planten. Die oproep deed de Sri Lankese regering omdat het land voor een niet meer te beheersen voedselcrisis staat, als gevolg van ernstige kunstmest- en brandstoftekorten en daaruit volgende onrust.
De Sri Lankese minister van Landbouw, Mahinda Amarweera, deed vandaag een directe oproep aan de boeren in het land om toch vooral rijst te planten. "We vragen van alle boeren om de komende 5 dagen hun velden op te zoeken en rijst aan te planten," zei hij. Daarnaast riep hij de hele bevolking op om wat ze maar kunnen te verbouwen in hun tuinen. Het land staat voor een ernstige voedselcrisis.

Volgens het ministerie van Landbouw is inmiddels de helft van het land dat aangewend is voor het verbouwen van de voorjaarsrijst (een kwart miljoen hectare) geoogst. Voor de belangrijke oogst van het einde van het jaar wordt naar verwachting een half miljoen hectare met rijst aangeplant, als tenminste de rijstboeren gevolg geven aan de oproep van de minister. Maar de opbrengsten van de jongste oogst waren het kleinst in jaren, door een verbod op de import van kunstmest en agrochemische stoffen. Het land had er geen deviezen meer voor. Die importstop duurde weliswaar maar 6 maanden, maar heeft verreikende gevolgen. Die worden nog eens verergerd door de oorlog in Oekraïne en de gestokte handelsstromen.

Volgens het UN Development Program is het oogstverlies door het kunstmesttekort zeker 30%. Dit jaar bedroeg de opbrengst per hectare 3,91 ton. Vorig jaar en het jaar daarvoor was dat respectievelijk 4,57 en 4,85 ton. Met binnenlandse prijsstijgingen die het hyperinflatieniveau naderen - in mei steeg de inflatie naar 39,1% - en door het gebrek aan deviezen - het land had in april minder dan $2 miljard op de bank staan - is Sri Lanka gedwongen om voedselhulp te vragen. Waar? Bij het grote buurland India. Dat legde weliswaar de export van tarwe stil, maar maakt een uitzondering voor landen die tarwe nodig hebben om hun voedselzekerheid veilig te stellen. Vorige week stuurde India al 9.000 ton rijst en 50 ton melkpoeder als voedselhulp naar Sri Lanka.